Zespół Szkół im.Tadeusza Kościuszki w Zalasiu
 
Strona główna
   

Podział godzin

ZMIANY W PODZIALE GODZIN

Zmiany w podziale godzin na środę 1 kwietnia 2015r.

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego jest to dzień wolny od zajęć edukacyjnych uczniów ze szkoły podstawowej (klasy 1-5) oraz gimnazjum.
Rodzice zainteresowani świetlicowymi zajęciami opiekuńczymi w tym dniu proszeni są o zgłoszenie dzieci do wychowawców klas do poniedziałku 30 kwietnia do godz. 15.00.

Zmiany w podziale godzin na wtorek 31 marca 2015r.

Nieobecni: p.M.Łytek, p.P.Witkowska, p.E.Mazur oraz klasy IIIab(wycieczka)

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 27 marca 2015r.

Nieobecni:p.M.Bień (szkolenie), p.A.Łydek, p.S.Solak

Na lekcji 1 - obowiązkowe zajęcia chóru (dla wszystkich, którzy się zapisali na początku roku)

GIMNAZJUM

Klasa Ia Klasa Ib Klasa IIab Klasa IIIa

Klasa IIIab

 

3. świetlica z p.Sęk

5 wf (opieka p.Sęk)

 

6. geografia

4. geografia

5. wf

1. wf z p.Nowak 5.geografia 6.7. grupa p.Kanarkowskiej - j.angielski// pozostali wf z p.A.Nowak

 

SZKOŁA

Klasa 1a Klasa 3

Klasa 4

Klasa 5a Klasa 6 Świetlica dla dojezdzajacych i małych

 

4. zaj.z p.Krynicką

 

2. wf z p.A.Nowak

2. muzyka

3. wf z p.A.Nowak

5. ----

1. ---

3. j.angielski

6. -----

7. p.A.Czapla

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 26 marca 2015r.

Nieobecni:p.S.Solak, p.A.Nowak, p.M.Sęk (zawody - sztafeta w Miękini),

p.F.Kołacz oraz część uczniów klasy 3 (zawody Krzeszowice)

p.M.Łytek (konkurs), p.A.Łydek

warsztaty filmowe klasy IIIab (opieka p.B.Kołacz, p.A.Czapla)- po 4 lekcji

GIMNAZJUM

Klasa Ia Klasa Ib Klasa IIa Klasa IIb Klasa IIIa Klasa IIIb

3. religia

8. ----

2. plastyka

6,7. ----

2. geografia

5. zaj.z p.pedagog

8. ---

7. geografia

8. ----

4. religia

5.-8. warsztaty film.

5.-8. warsztaty film.

Autobus odjedzie o 14.20

SZKOŁA

Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5a Klasa 5b Klasa 6 naucz. ind.K.Kuźma świetlica dla "małych"

1. religia

2. ed.muz

3. świetlica z p.Wciślak

4. zaj. z p.Krynicką

5. ----

1.,2.---- 5. zaj.techn.

5. matemat.

6. -----

5. j.angielski

6. matemat.

7. -----

6,7. ---- 7. p.D.Tekieli

 

Zmiany w podziale godzin na środę 25 marca 2015r.

Nieobecni:

lekcje sp i gimn. do 11.35,

Zapowiadany przez p.pedagog dzień z projektem gimnazjalnym "Żyj smacznie i zdrowo"  został przełożony na 30 kwietnia.

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 24 marca 2015r.

nie ma lekcji; świetlica dla zgłoszonych uczniów od godz.8.00

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 23 marca 2015r.

Nieobecni:p.M.Łytek (konkurs)

lekcje sp i gimn. do 11.35,

 

GIMNAZJUM

Klasa Ib Klasa IIb Klasa IIIa Klasa IIIb
  3. chemia 2. j.angielski (przygot.do egzaminu) z p.Kanarkowską 4. j.angielski (przygot.do egzaminu) z p.Kanarkowską

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 20 marca 2015r.

Nieobecni:p.J.Miszuta

Dzień bez książek i zeszytów:)

Zmiany w podziale godzin na czwartek 19 marca 2015r.

Nieobecni:p.J.Miszuta, p.B.Riess (od lekcji 4)

GIMNAZJUM

Klasa Ia

7. świetlica z p.D.Tekieli

 

SZKOŁA

Klasa 2

Klasa 4

Klasa 6

3,4. zaj.z p.Krynicką

5. zaj. z p.T.Kołacz

 

6. -----

4.świetlica z p.S.Solakiem

 

Zmiany w podziale godzin na środę 18 marca 2015r.

Nieobecni:p.J.Miszuta, p.F.Kołacz (konkurs Krakusek)

Klasa 2 - zajęcia z p.K.Krynicką

Klasa 3 - zajęcia z p.T.Kołacz

Zmiany w podziale godzin na wtorek 17 marca 2015r.

Nieobecni:p.A.Łydek (szkolenie), p.G.Palczewska, p.J.Miszuta, p.R.Stach

GIMNAZJUM

Klasa Ia Klasa Ib Klasa IIa Klasa IIb

4.zaj. z p.pedagog

6,7. -----

4. historia

5. zaj.z p.pedagog

8.------

7. ----- 3. mat. z p.M.Mastalerz

 

SZKOŁA

Klasa 1a

Klasa 2

Klasa 5b Klasa 6 naucz.ind.K.Kuźma

4. religia

8. zaj.z p.Krynicką

 

2-4. zaj.z p.Krynicką

5. -----

1,2.  ----

4. j.polski

1. j.polski

6. -----

6. -----

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 16 marca 2015r.

Nieobecni:p.J.Miszuta

Klasa 2 - zajęcia z p.K.Krynicką

Zmiany w podziale godzin na piątek 13 marca 2015r.

Nieobecni: p.M.Bień i wolontariusze (kwesta na rzecz hospicjum); p.S.Solak (szkolenie), p.G.Palczewska

GIMNAZJUM

Klasa Ia

Klasa Iab

gr.p.Palczewskiej

Klasa Iab

gr.p.Solaka

Klasa IIab

gr.p.Palczewskiej

Klasa IIab

gr.p.Solaka

Klasa IIIab

gr.p.Palczewskiej

Klasa IIIab

gr.p.Solaka

Klasa IIIa
6. j.polski 7. ----- 5.wf z p.Nowak (opieka p.Sęk)

6. ------

 

1. ------

3. świetlica z p.Sęk

6,7. wf z p.Nowak 5. matematyka

 

SZKOŁA

Klasa 1a Klasa 3 Klasa 4

Klasa 5a

Klasa 6
4. zaj. z p.Krynicką 2. zaj. z p.F.Kołacz

2. 3. zajęcia techniczne

5. ------

1. ------

4. zajęcia techniczne

3. j.angielski (przygot. do sprawdzianu)

 

 

Zmiany w podziale godzin na środę 11 marca 2015r.

Nieobecni:p.J.Lecznar, p.M.Mastalerz, p.M.Sęk

GIMNAZJUM

Klasa IIb Klasa IIIa

Klasa IIIb

 

6. świetlica z p.A.Łydek

5. świetlica

 

3. zajęcia z p.pedagog

 

SZKOŁA

Klasa 4

Klasa 5b

Klasa 6 naucz.ind.K.Kuźma

2. świetlica z p.Wciślak

 

5. j.polski 4. świetlica z p.A.Nowak

3. j.polski z klasą 6

4. świetlica z p.A.Nowak

 

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 10 marca 2015r.

Nieobecni: p.M.Łytek (konkurs recytatorski etap powiatowy w Mogilanach), p.J.Lecznar

GIMNAZJUM

Klasa Ia

Klasa Ib

Klasa IIa Klasa IIb Klasa IIIa

Klasa IIIb

 

5. muzyka

7. ----

6. j.polski

6. zajęcia z p.pedagog

2. g.wych.

5. biologia

8. -----

2,3. ----

4. matematyka

klasa przychodzi na 10.50

2,3. ----

klasa przychodzi na 10.50

SZKOŁA

Klasa 4

Klasa 5a

4. przyroda

 

1. przyroda

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 9 marca 2015r.

Nieobecni: p.J.Lecznar

SZKOŁA

Klasa 4 Klasa 5a Klasa 5b Klasa 6

4.j.angielski

5,6. -------

1. ------- 2. j.angielski

4. świetlica z p.Solakiem

6. j.angielski

 

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 6 marca 2015r.

Nieobecni:  p.S.Solak

GIMNAZJUM

Klasa Iab

Klasa IIab

Klasa IIIab

gr.p.Solaka

5. wf (opieka p.Sęk)

1. -----

6,7. -----

SZKOŁA

Klasa 3

Klasa 4

2. wf z p.Nowak

 

3.wf z p.Nowak

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 5 marca 2015r.

Nieobecni:  p.S.Solak, p.M.Łytek (konkurs recytatorski w Krzeszowicach)

GIMNAZJUM

Klasa IIa

Klasa IIIa

Klasa IIIb

2. ------

4.wf z p.Nowak

6. matematyka

5. biologia

SZKOŁA

Klasa 4

Klasa 5ab

gr. p.Solaka

1,2. wf z p.Nowak

 

5. wf (opieka p.Sęk)

 

Zmiany w podziale godzin na środę 4 marca 2015r.

Nieobecni:  p.S.Solak

Na lekcji 1 i 2 - spotkanie uczestników konkursu recytatorskiego z p.M.Łytek

GIMNAZJUM

Klasa Iab

gr. p.Solaka

Klasa IIab

gr. p.Solaka

Klasa IIIab

gr. p.Solaka

Klasa IIIa

Klasa IIIb

5,6. wf z p.Nowak

 

7,8. -----

2. ------

   

SZKOŁA

Klasa 4

Klasa 5ab

gr. p.Solaka

1. ---------

4. wf z p.Nowak

 

3. wf (opieka p.Sęk)

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 3 marca 2015r.

Nieobecni: p.A.Łydek (konferencja OKE), p.S.Solak

GIMNAZJUM

Klasa Ia

Klasa Ib

Klasa Iab

gr.p.S.Solaka

4. historia

5. muzyka

8. -----

3. wf (opieka p.Sęk)

SZKOŁA

Klasa 3 Klasa 4

1. zajęcia z p.F.Kołacz

 

2. zajęcia z p.F.Kołacz

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 2 marca 2015r.

Nieobecni: p.S.Solak p.M.Łytek

Odwołane zajęcia kółka j.francuskiego z p.A.Czaplą (lekcja 1), sks z p.S.Solakiem (lekcja 1)

GIMNAZJUM

Klasa IIab

gr. p.Solaka

Klasa IIIab

gr. p.Solaka

Klasa IIa

Klasa IIb

Klasa IIIa

Klasa IIIb

 

2.świetlica z p.M.Sęk

3. świetlica z p.M.Sęk

5.

7. matematyka

3. Świetlica z p.J.Lecznar

2. Świetlica na stołówce

4.

SZKOŁA

Klasa 3

Klasa 5ab chłopcy

 

5. zajęcia z p.F.Kołacz

 

6, 7. ----- lekcje odwołane

 

Lekcja 4

Klasy 4, 5b

Sala fizyczna

Spotkanie z policją

Lekcja 5

Klasy 5a, 6

Sala fizyczna

Spotkanie z policją

 

Lekcja 4

Klasy IIIab, IIb

Górny korytarz

Spotkanie z policją

Lekcja 5

Klasy Iab, IIa

Górny korytarz

Spotkanie z policją

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiany w podziale godzin na piątek 13 lutego 2015r.

Nieobecni: p.E.Mazur

SZKOŁA

świetlica dla małych

1. p.A.Łydek

2. p.G.Palczewska

3. p.R.Wciślak

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 12 lutego 2015r.

Nieobecni:p.E.Mazur; p.A.Popiołek, p.D.Tekieli oraz klasy Iab (przedstawienie teatralne w NCK w Krakowie),

p.M.Bień, p.A.Łydek i wskazani uczniowie (odbiór nagrody w CJPIIKrakowie),

GIMNAZJUM

Klasa IIab klasy łączone

 

Klasa IIIa Klasa IIIb

2. j.polski

3. j.fr./j.niem.

4. matemat.

5. matemat.

6. wos

7,8. ----

2. informatyka

3. matemat.

4. j.fr./j.niem.

5. chemia

6. j.polski

7, 8. -----

 

2. matemat.

3.informatyka

4.j.fr./j.niem.

5. j.polski

6. chemia

7,8. ------

Autobus odjedzie o 14.00. Uczniowie dojeżdżajacy czekają na odjazd autobusu pod opieką p.B.Kołacz.

SZKOŁA

Klasa 4 Klasa 5a Klasa 5b Klasa 6 naucz.ind K.Kuźma świetlica dla małych

4. przyroda

5,6. ----

 

4. wf z p.Solakiem

5.wf

6. g.wych.

7. ----

3. zaj.z p.M.Łytek

1. przyroda

4.zaj.z p.M.Łytek

1050 - 1420

matemat.

przyroda

wf

wf

6.p.B.Riess

7. p. B.Kołacz

 

Zmiany w podziale godzin na środę 11 lutego 2015r.

Nieobecni: klasy 4,5ab,6 wyjazd na przedstawienie do Olkusza (opieka: p.S.Solak, p.A.Czapla, p.R.Wciślak, p.A.Popiołek)

p.A.Łydek, p.M.Łytek i uczniowie biorący udział w konkursie mitologicznym

GIMNAZJUM

Klasa Ia

Klasa Ib

Klasa IIa

 

Klasa IIb Klasa IIIb

4. chemia

5,6.wf

7. ----

2. chemia

4,5.wf

6. religia

7. -----

3. wf

4. biologia

3. biologia

5. chemia

SZKOŁA

Klasa 2 świetlica dla małych
4. zajęcia z p.Miszutą

1,2.p.B.Riess

3.p.K.Krynicka

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 10 lutego 2015r.

Nieobecni: p.E.Mazur,p.M.Sęk

Klasa 6 - zajęcia kk z p.Witkowską - 2 godziny (lekcja 6,7)

GIMNAZJUM

Klasa Ib

Klasa IIa

Klasa IIIa

 

Klasa IIIb

5. muzyka

7. j.polski

8. ----

2. świetlica z p.A.Nowak

6.zaj.art. z p.Palczewską (cała klasa

6.matematyka

4.historia

8. -----

SZKOŁA

Klasa 4 Klasa 6 naucz.ind K.Kuźma

3. j.angielski

5. ----

 

3. muzyka

5. j.angielski

6. -----

9.50-12.35

3. muzyka

 

6. ------

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 9 lutego 2015r.

Nieobecni: p.E.Mazur, p.B.Riess

p.B.Kołacz, p.A.Czapla, p.A.Koster, p.H.Strączek oraz klasy IIa, część kl.IIb, IIIab (wyjazd na warsztaty filmowe- po lekcji 4)

Klasa 6 - warsztaty na lekcjach 2-5.

GIMNAZJUM

Klasa Ia Klasa Ib

Klasa Iab

gr.p.Czapli

Klasa IIab

Klasa IIb

uczniowie, którzy nie biorą udziału w warsztatach

Klasa IIIa

 

Klasa IIIb

2,3. ------

klasa przychodzi na 10.50

4. wf z p.Solakiem 7. -----

 

5-8. warsztaty filmowe

5. religia

6. j.niem.

7. j.polski

5-8. warsztaty filmowe

5-8. warsztaty filmowe

Autobus odjedzie o 14.00.

SZKOŁA

Klasa 5a Klasa 5b Klasa 6 naucz.ind. K.Kuźma świetlica dla małych

4. j.polski

5. zaj. z p.M.Łytek

3. j.polski

4. j.angielski

1. wf

2-5 warsztaty

6. matematyka

8.00-12.35

1. wf

2-5 warsztaty

6. p.M.Łytek

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 6 lutego 2015r.

Nieobecni: p.E.Mazur, p.J.Miszuta, p.T.Kołacz, p.B.Riess

GIMNAZJUM

Klasa Ib Klasa IIIb
6. sprawdzian z biologii (nadzór p.A.Łydek) 5. matemat.

SZKOŁA

Klasa 1b klasa 2

Klasa 4

Klasa 5b świetlica dla małych

4. zaj.komp. z p.K.Krynicką

5-7. zajęcia z p.F.Kołacz

 

8.00-11.35

1. -3. zaj.z p.K.Krynicką

4. wf z p.Solakiem

5. -----

4. historia 3. historia

1. p.M.Łytek

2.p.G.Palczewska

3. p.R.Wciślak

5. p.A.Łydek

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 5 lutego 2015r.

Nieobecni: p.E.Mazur, p.J.Miszuta, p.T.Kołacz, p.B.Riess

GIMNAZJUM

Klasa Ia Klasa IIa Klasa IIb

Klasa IIIa

 

Klasa IIIb
7. sprawdzian z biologii (nadzór p.D.Tekieli)

6. religia

7,8. ----

4. wf z p.Nowak

8. -----

7. matematyka

8. -----

religia do odrobienia w innym terminie

SZKOŁA

Klasa 1b klasa 2 Klasa 3

Klasa 4

Klasa 5a Klasa 5b Klasa 6 naucz.ind. K.Kuźma

4. wf z p.Solakiem

5. j.angielski

6,7,8. zajęcia z p.F.Kołacz

 

1. zaj.komp. gr.2

2. religia

3,4.zaj.z p.K.Krynicką

5. zajęcia z p.pedagog

2. zaj. z p.F.Kołacz

 

6. ---- 3. religia

2. religia

3. zaj. z p. M.Łytek

4. religia 5. biblioteka

 

Zmiany w podziale godzin na środę 4 lutego 2015r.

Nieobecni: p.E.Mazur, p.J.Miszuta, p.T.Kołacz, p.B.Riess

GIMNAZJUM

Klasa IIa Klasa IIb

Klasa IIIab

gr.p.Riess

6. świetlica z p.Sęk

 

 

5. świetlica z p.Sęk

8. ----

SZKOŁA

Klasa 1b klasa 2

Klasa 4

Klasa 5a Klasa 5b Klasa 6

 

5-7. zajęcia z p.F.Kołacz

 

1-3. zajęcia z p.k.Krynicką

3. świetlica z p.Wciślak (sala 5)

 

2. świetlica z p.Łytek 4. sprawdzian z przyrody (opieka p.A.Nowak)

1. --- klasa przychodzi na 8.55

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 3 lutego 2015r.

Nieobecni: p.E.Mazur, p.J.Miszuta, p.T.Kołacz, p.B.Riess

GIMNAZJUM

Klasa Ib Klasa IIa Klasa IIb Klasa IIIa Klasa IIIb

5. muzyka

7. j.polski

8. ------

2.,3.----klasa przychodzi na 10.50

 

 

2. g.wych.

8. ------

6. zaj.art. z p.Palczewską cała klasa

4.matematyka

8. -----

 

SZKOŁA

Klasa 1a Klasa 1b klasa 2

Klasa 4

Klasa 6 naucz.ind. K.Kuźma

4. religia

5-8. edukacja

4. wf z p.S.Solakiem

5-6. p.F.Kołacz

7. j.angielski.

1-4. zajęcia z p.k.Krynicką

3. j.angielski

5. -----

3. muzyka

5. j.angielski

6. ------

9.50-12.35

3. muzyka

4. wf

5. j.polski

6. ------

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 2 lutego 2015r.

Nieobecni: p.E.Mazur, p.J.Miszuta, p.T.Kołacz

GIMNAZJUM

Klasa Ia

Klasa Ib

Klasa IIIb

2,3. ---- klasa przychodzi na 10.50

 

4. wf z p.Solakiem

7. j.angielski przygot.do egzaminu z p.B.Kanarkowską

SZKOŁA

Klasa 1b Klasa 2 Klasa 5a
5-8.zajęcia z p.F.Kołacz 1-3. zajęcia z p.K.Krynicką 5. zaj. z p.pedagog

 

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 30 stycznia 2015r.

Nieobecni: p.E.Mazur,p.A.Nowak (zawody)

Grupy wf p.A.Nowak -opieka p. M.Sęk podczas zajęć z p.S.Solakiem

SZKOŁA

świetlica dla małych

1. p.D.Tekieli

2. p.G.Palczewska

3. p.R.Wciślak

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 29 stycznia 2015r.

Nieobecni: p.E.Mazur, p.M.Mastalerz

GIMNAZJUM

Klasa IIa

Klasa IIb

Klasa IIIa

 

Klasa IIIb

6. religia

7. historia

4. wf z p.Solakiem

3. spr. z matemat (p.M.Łytek)

6. j.polski

7. informatyka

8. ------

4. spr. z matemat (p.A.Łydek)

7. religia

8. informatyka

 

Zmiany w podziale godzin na środę 28 stycznia 2015r.

Nieobecni:p.P.Witkowska, p.M.Sęk (konkurs rejonowy),p.M.Mastalerz

GIMNAZJUM

Klasa Iab

gr.p.Witkowskiej

Klasa IIab

gr.p.Witkowskiej

Klasa IIIa Klasa IIIb

Klasa IIIab

gr.p.Witkowskiej

3. świetlica z p.A.Łydek

2. świetlica z p.M.Łytek

 

5.świetlica

!!Sprawdzian z matematyki we czwartek - zgodnie z ustaleniami!!

3. zaj.z p.pedagog (orientacja zawodowa)

!!Sprawdzian z matematyki we czwartek - zgodnie z ustaleniami!!

4. świetlica z p.A.Nowak

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 27 stycznia 2015r.

Nieobecni: p.E.Mazur, p.P.Witkowska, p.M.Łytek (konkurs rejonowy),

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (zkk) z p.P.Witkowską odwołane

GIMNAZJUM

Klasa Ib

Klasa Iab

gr.p.Witkowskiej

Klasa IIa

Klasa IIb

Klasa IIab

gr.p.Witkowskiej

Klasa IIIa Klasa IIIb

5. muzyka

7. j.polski

8. ------

2. przygot. do konkursu (p.A.Łydek)

2. świetlica z p.A.Nowak

6. zaj.art. z p.Palczewską cała klasa

 

5. zaj.z p.pedagog (orientacja zawodowa)

8. ----

4. świetlica z p.Sęk

 

3. religia

4. historia

5-8. -----

2. zaj.z p.pedagog (orientacja zawodowa)

4. religia

5. historia

6-8. ----

Autobus odjedzie o 14.10.

SZKOŁA

Klasa 4

Klasa 6 naucz.ind. K.Kuźma

3. j.angielski

5. -----

3. muzyka

5. j.angielski

6. ------

9.50-12.35

3. muzyka

4. wf

5. j.polski

6. ------

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 26 stycznia 2015r.

Nieobecni: p.E.Mazur

GIMNAZJUM

Klasa Ia

Klasa Ib

Klasa IIIb

2,3. ---- klasa przychodzi na 10.50

 

4. wf z p.Solakiem

7. j.angielski przygot.do egzaminu z p.B.Kanarkowską

SZKOŁA

Klasa 5a
5. j.polski

 

Zmiany w podziale godzin na piatek 23 stycznia 2015r.

Nieobecni: p.E.Mazur, p.A.Nowak

Grupy wf p.A.Nowak - zajęcia z p.S.Solakiem

SZKOŁA

Klasa 5ab świetlica dla małych

4. plastyka

1. p.D.Tekieli

2. p.G.Palczewska

3. p.R.Wciślak

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 22 stycznia 2015r.

Nieobecni: p.E.Mazur, p.A.Nowak, p.M.Sęk (zawody)

GIMNAZJUM

Klasa IIa

Klasa IIb

Klaa IIab Klasa IIIa
4. wf z p.Solakiem

6.religia

7,8. -----

8. ------ 7. biologia

 

SZKOŁA

Klasa 5ab Klasa 6 naucz.ind. K.Kuźma

5. wf obie klasy z p.Solakiem

6,7. ----

10.50-11.35

4. matematyka

5,6,7. -----

 

Zmiany w podziale godzin na środę 21 stycznia 2015r.

Nieobecni: p.A.Łydek, p.A.Czapla oraz uczniowie uczestnicy konkursu mitologicznego (wyjazd na wykłady), p.A.Nowak

GIMNAZJUM

Klasa Ia

Klasa Ib

2. religia z Ib

4. historia z Ia

Grupy wf p.A.Nowak - zajęcia z p.S.Solakiem

SZKOŁA

Klasa 4 Klasa 5b Klasa 6

1. przyroda

3. zajęcia z p.pedagog

 

1. -----

1,2. ---- na 9.50

3. przyroda

Grupy wf p.A.Nowak - zajęcia z p.S.Solakiem

Zmiany w podziale godzin na wtorek 20 stycznia 2015r.

Nieobecni: p.E.Mazur, p.A.Nowak, p.A.Koster

Treningi z p.A.Nowak - odwołane

GIMNAZJUM

Klasa Ia

Klasa IIb

Klasa IIIa

 

Klasa IIIb

5. muzyka

7. j.polski

8. ----

2. ------ klasa przychodzi na 9.40

8. ------

6. zaj. artystyczne z p.Palczewską cała klasa

4. matemat.

8. -----

SZKOŁA

Klasa 4 Klasa 5ab dziewczyny Klasa 6 naucz.ind K.Kuźma

3. j.angielski

5. ----

 

5,6. ----

3. muzyka

4. wf z p.S.Solakiem

5. j.angielski

6. -----

9.50-12.35

3. muzyka

4. wf z p.S.Solakiem

5. j.polski

6. ------

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 19 stycznia 2015r.

Nieobecni: p.E.Mazur

GIMNAZJUM

Klasa Ia

Klasa Ib

Klasa IIIb

4. świetlica z p.Solakiem

 

2,3. -----

7. j.angielski przygot.do egzaminu z p.B.Kanarkowską

SZKOŁA

Klasa 5a
5. j.polski

Zmiany w podziale godzin na piątek 16 stycznia 2015r.

Nieobecni:p.B.Riess (konkurs rejonowy),p.E.Mazur

GIMNAZJUM

Klasa Ia

Klasa IIIb

6. j.polski

5. matematyka

 

Poprawa zagrożeń z geografii – piątek, lekcja 7, sala V piętro

SZKOŁA

Klasa 4

Klasa 5b

świetlica dla małych

4. wf

1,2. ---- klasa przychodzi na 9.50

3. j.angielski

4. plastyka

1. p.A.Łydek

2. p.D.Tekieli

3. p.R.Wcislak

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 15 stycznia 2015r.

Nieobecni: p.J.Miszuta, p.M.Bień i klasa 2 (wycieczka na Wawel),

p.A.Czapla i p.A.Popiołek oraz uczniowie kółka etnograficznego z klas 5ab i 6 (wycieczka do muzeum),

p.E.Mazur

GIMNAZJUM

Klasa Iab

gr.p.Czapli

Klasa Ia Klasa Ib

Klasa IIab

gr.p.Czapli

Klasa IIa

 

Klasa IIb

Klasa IIIab

gr.p.Czapli

Klasa IIIa Klasa IIIb świetlica dla dojeżdżających

4. wf z p.Solakiem

5. plastyka

6. biologia

7.-----

3. plastyka

5. j.polski

7. g.wych.

8. -----

3. wf z p.S.Solakiem

2. chemia

4. wf z p.Nowak

8. ------

 

6,7,8. ----

2.-----

7,8. ----

3.j.polski

8. -----

7. p.A.Nowak

Autobus odjedzie o 14.10.

SZKOŁA

Klasa 1b Klasa 3 Klasa 4

Klasa 5ab

zajęcia łączone

Klasa 6 naucz.ind.K.Kuźma

10.50-14.20

 

2. religia

3. przyroda

5,6. ------

1. matematyka

2. przyroda

3,4.j.angielski z p.B.Kanarkowską

5. wf z p.Solakiem

6. plastyka

1. ----

5,6.wf

7. ----

10.50-13.30

4. matematyka

5.przyroda

6. wf

7. -----

 

Zmiany w podziale godzin na środę 14 stycznia 2015r.

Nieobecni: p.F.Kołacz, p.M.Bień i klasa 3 (wycieczka na Wawel-konkurs "Krakusek"),p.E.Mazur

GIMNAZJUM

Klasa Ib

Klasa IIIa

2. -----

3. świetlica z p.Sęk

 

SZKOŁA

Klasa 1b Klasa 5a Klasa 5b Klasa 6 naucz.ind.K.Kuźma świetlica dla małych

10.50-14.20

nie ma religii, jedna lekcja przechodzi z czwartku

1. ---- na 8.55 6. ----- 5. ----

3. matematyka

4,5.----

5. p.A.Łydek

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 13 stycznia 2015r.

Nieobecni:p.A.Koster, p.B.Kanarkowska (szkolenie),p.E.Mazur

GIMNAZJUM

Klasa Iab

gr.p.Kanarkowskiej

Klasa Ia

Klasa IIab

gr.p.Kanarkowskiej

Klasa IIb

 

Klasa IIIa

 

Klasa IIIb

2. ----

5. muzyka

7. j.polski

8. ----

4. świetlica z p.Bień

2. g.wych

8. ----

4. historia

6. g.wych

7. j.polski

8. ---

4. j.pol/mat

7,8. -----

SZKOŁA

Klasa 4 Klasa 6 naucz.ind K.Kuźma

3. religia

5,6. -------

zkk odwołane

3. muzyka

5,6. ----

3. muzyka

6. ------

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 12 stycznia 2015r.

Nieobecni:p.A.Koster,p.E.Mazur

GIMNAZJUM

Klasa Ia

Klasa Ib

Klasa IIIb

4. świetlica z p.Solakiem

 

2,3. -----

7. j.angielski przygot.do egzaminu z p.B.Kanarkowską

 

SZKOŁA

Klasa 5a
5. j.polski

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 9 stycznia 2015r.

Nieobecni: p. B.Kanarkowska,p.E.Mazur,p.A.Koster, p.A.Nowak (zawody)

GIMNAZJUM

Klasa Iab

gr.p.Kanarkowskiej

Klasa IIab

gr.p.Kanarkowskiej

Klasa IIIab

gr.p.Kanarkowskiej

Klasy Iab, IIIab

gr.p.A.Nowak

2. zaj.art. z p.Palczewską

5. świetlica z p.Sęk

4. świetlica z p.Solakiem

zaj.z p.Solakiem

SZKOŁA

Klasa 5b Klasa 6 świetlica dla małych

1. j.polski

4. plastyka

6. -------

6. -----

1. p.M.Łytek

2. p.F.Kołacz

3. p.R. Wciślak

7. p.A.Łydek

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek  8 stycznia 2015r.

Nieobecni: p. B.Kanarkowska, p.E.Mazur, p.A.Nowak (zawody)

GIMNAZJUM

Klasa IIa

Klasa IIb

Klasa IIIa

4. religia

8. ------

6. religia

7,8. -----

7. religia

SZKOŁA

Klasa 4

Klasa 5a

Klasa 5b Klasa 6 naucz.ind K.Kuźma świetlica dla małych

1. ----- na 8.55

2,3.  wf

5. wf z p.Solakiem

4,5. wf z p.Solakiem

2. świetlica z p.Sęk i p.praktykantką

6,7. -----

4. matemat.

5. przyroda

6,7. -----

6. p.R. Wciślak

 

Zmiany w podziale godzin na środę  7 stycznia 2015r.

Nieobecni: p. B.Kanarkowska

GIMNAZJUM

Klasa Iab

gr.p.Kanarkowskiej

Klasa IIab

gr.p.Kanarkowskiej

Klasa IIIab

gr.p.Kanarkowskiej

3. świetlica z p.pedagog

2. ----- 4. świetlica z p.Nowak

 

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 19 grudnia 2014r.

Harmonogram zajęć

SZKOŁA

GIMNAZJUM

 

9.00 – 10.30

Przedstawienie klasy 1b

Ogłoszenia świąteczne

Wspólne kolędowanie

10.45 – 12.35

Zajęcia z wychowawcą (wigilie klasowe)

Przydział sal

1a sala fizyczna (po wyjściu klasy gimnazjalnej)

2 – sala 4 na parterze (po wyjściu klasy gimnazjalnej)

1b i 3 – 2 dół

4 – 3 dół

5a – 5 dół

5b – III góra

6 – I góra

9.00 – 10.30

zajęcia z wychowawcą (wigilie klasowe)

10.45 – 12.35

Przedstawienie klasy 1b

Ogłoszenia świąteczne

Wspólne kolędowanie

Przydział sal

IA – 4 dół

IB – fizyczna

IIA – VI góra

IIB – II góra

IIIA – IV góra

IIIB – V góra

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 18 grudnia 2014r.

Nieobecni: p.S.Solak, p.M.Sęk oraz klasa 4, p.A.Popiołek, p.A.Łydek, p.M.Łytek, p.A.Nowak oraz klasy Iab, IIab (wycieczka-wyjazd godz. 7.00)

GIMNAZJUM

Klasa IIIa

Klasa IIIb

2. j. fr./j.niem

3. matemat.

4. informat.

5. chemia

6. zaj.techn.

7,8. -----

2. j. fr./j.niem

3. informat.

4. matemat.

5. religia

6. chemia

7,8. -----

 

Autobus odjedzie o godz.14.00 (świetlica dla dojeżdzających do godz. 14.00 z p.B.Kołacz)

SZKOŁA

Klasa 5a

Klasa 5b Klasa 6 nauczanie ind. K.Kuźma świetlica dla małych

4.plastyka

5. zaj.komp.

6. g.wych

7. ----

 

3.j.polski

5. przyroda

6.zaj.komp.

1. ------

 

6. plastyka

7. ----

10.50-13.30

matemat.

zaj.techn.

plastyka

7. p.D.Tekieli

 

Zmiany w podziale godzin na środę 17 grudnia 2014r.

Nieobecni: p.S.Solak (zawody), p.A.Nowak

GIMNAZJUM

Klasa Ia

Klasa Ib

 

Klasa IIab

Klasa IIIa

Klasa IIIb

5. zajęcia z p.pedagog

6. j.polski

5. j.polski

6. matematyka z p.dyrektor

7,8. ------

2. matematyka 2. j.polski

 

SZKOŁA

Klasa 4

Klasa 5a

Klasa 5b Klasa 6

4. świetlica z p.Sęk

3. zaj.z p.pedagog

3.matematyka

próbny sprawdzian, rozpoczęcie godz.9.00

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 16 grudnia 2014r.

Nieobecni: p.A.Nowak (zawody), p.P.Witkowska

odwołane są zajęcia zkk z p.P.Witkowską w klasach 1b, 3, 4,5a, 6 oraz IIab

GIMNAZJUM

Klasa Iab

Klasa Iab

gr.p.Witkowskiej

Klasa IIb

Klasa IIab

gr.p.Witkowskiej

Klasa IIIa

3. wf z p.Solakiem obie klasy

2. -----

5. ------

4. świetlica z p.Sęk 8. -----

 

SZKOŁA

Klasa 5ab

Klasa 6

5,6. --------

4. j.polski

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 15 grudnia 2014r.

Nieobecni: p.M.Łytek i wolontariusze (przygotowanie do Opłatka dla seniorów - od lekcji 2)

p.E.Mazur informuje zainteresowanych uczniów, że dyżur nauczycielski bedzie w poniedziałek na lekcji 1 (dyżur wtorkowy odwołany).

GIMNAZJUM

Klasa IIa

Klasa IIb

Klasa IIIa Klasa IIIb

3. świetlica z p.Sęk

5. świetlica  (albo j.polski)

2. ----- 4. świetlica z p.Solakiem

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 12 grudnia 2014r.

Nieobecni:  p.A.Nowak (zawody), p.M.Bień i wolontariusze (przygotowanie do Opłatka dla seniorów - od lekcji 2), p.A.Łydek - lekcja 4, p.M.Sęk

GIMNAZJUM

Grupy wf p.A.Nowak - zajęcia z p.S.Solakiem

Klasa Ia

Klasa Ib

Klasa IIIa

4. świetlica z p.Solakiem

6. religia (albo j.polski)

5. matematyka

SZKOŁA

Klasa 1a

Klasa 4

Klasa 5a Klasa 6

4. zajęcia z p.K.Krynicką

7. -----

2. muzyka

5. --------

3. j.angielski

1. religia (bez zmian)

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 11 grudnia 2014r.

Nieobecni:  p.A.Nowak (zawody), klasy 5ab,6 oraz p.B.Riess, p.A.Czapla, p.R.Wciślak (wycieczka), p.M.Sęk

GIMNAZJUM

Klasa Iab

gr.p.Czapli

Klasa IIab

gr.p.Czapli

Klasa IIab

gr.p.Nowak

Klasa IIIab

gr.p.Czapli

4. świetlica z p.Popiołek

3. świetlica z p.S.Solakiem

8. ------

2. świetlica z p.Lecznar dla tych, którzy przyjdą i przyjadą

SZKOŁA

Klasa 4

świetlica dla małych

 

6. --------

1. p.A.Popiołek

2. p.B.Kanarkowska

3. p.M.Łytek

 

Zmiany w podziale godzin na środę 10 grudnia 2014r.

Nieobecni:p.A.Popiołek, p.A.Łydek, p.A.Koster (szkolenie), p.S.Solak, p.M.Łytek,p.M.Sęk

GIMNAZJUM

Klasa Ia

 

Klasa Ib

 

Klasa IIa

 

Klasa IIb

 

Klasa IIIb

2.----

3. j.angielski z p.Witkowską cała klasa

4. matematyka z p.dyrektor

5.6.wf

7.świetlica z p.Nowak

8. edb

warsztaty z psychologiem na lekcjach 2-5

6. religia

 

3. wf

7,8. -----

4.wf

7,8.-----

5.

Autobus odjedzie o 15.10.

SZKOŁA

Klasa 4

Klasa 5a Klasa 5b naucz. ind.K.Kuźma świetlica dla małych

1. matematyka

4,5,6. --------

3.j.angielski

5. -----

6. -----

2. religia

3.j.angielski

6. ----

 

10.50-11.35

3. matematyka

4,5. -----

 

3. p.K.Krynicka

6. p.R.Wciślak

7.p.M.Bień

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 9 grudnia 2014r.

Nieobecni:p.A.Popiołek, p.A.Łydek, p.A.Koster(szkolenie), p.S.Solak, p.E.Mazur,p.M.Sęk

GIMNAZJUM

Klasa Ia

 

Klasa Ib

 

Klasa IIa

 

Klasa IIb

 

Klasa IIIa Klasa IIIb świetlica dla dojeżdżających

3. wf z p.Nowak

5. muzyka

7,8. -----

3. wf z p.Nowak

4. muzyka

7. -----

6. zaj.art. z p.Palczewską cała klasa

8. -----

(g.wych do odrobienia w innym terminie)

2. g.wych.

8. ----

5. biologia

6. matemat.

7. g.wych

8. -----

4. biologia

5. matemat.

8. ------

7.p.G.Palczewska

Autobus odjedzie po 7 lekcji.

SZKOŁA

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 5b Klasa 6 naucz. ind.K.Kuźma

1. -----/klasa przychodzi na 8.55

1,2,3. ---/klasa przychodzi na 10.50

 

1. ----/klasa przychodzi na 8.55

2. z.komp.

3. muzyka

4. j.polski

 

2. muzyka

5.------/zkk!

6.----------

10.50 - 12.35

6. -----

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 8 grudnia 2014r.

Nieobecni:p.S.Solak (szkolenie), p.M.Sęk

Grupy wf. p.S.Solaka mają zajęcia z p.A.Nowak

SZKOŁA

Klasa 3

Klasa 5ab chłopcy

Klasa 5b

5. ----

 

6,7. ------

warsztaty z psychologiem na lekcjach 1-4

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 5 grudnia 2014r.

Nieobecni:p.J.Miszuta i część kl.2 (przegląd kolęd wyjazd o 10.30), p.A.Nowak oraz kilku ucz. z klas 5ab (turniej mikołajkowy) p.M.Sęk

Grupy wf. p.A.Nowak mają zajęcia z p.S.Solakiem

Klasy IIIab lekcje 2-4 próbny test j.angielski; lekcje 6-7 bez zmian

SZKOŁA

Klasa 2

1-3. zajęcia z p.Miszutą

4. zaj.plast. z p.D.Tekieli,

5. zaj.komp

 

HARMONOGRAM PRÓBNYCH TESTÓW

PIĄTEK 5 grudnia

 

przedmiot

 

Czas trwania

Orientacyjna godzina rozpoczęcia i zakończenia

 

Godzina lekcyjna

 

Nadzór w sali II

 

Nadzór w sali V

Język angielski podstawowy

60 min.

9.00 – 10.00

2.

p.A.Popiołek

p.G.Palczewska

3.

p.D.Tekieli

p.G.Palczewska

 

 

Przedmiot

 

Czas trwania

Orientacyjna Godzina rozpoczęcia i zakończenia

 

Godzina lekcyjna

 

Nadzór w sali II

 

Nadzór w sali V

Język angielski rozszerzony

60 min.

11.00-12.00

4.

p.P.Witkowska

p.B.Kanarkowska

5.

p.M.Bień

p.Beata Riess

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 4 grudnia 2014r.

Nieobecni:p.B.Kanarkowska, p.M.Sęk

Klasy IIIab lekcje 2-5 próbny test matematyka/przedmioty przyrodnicze; lekcje 6-8 bez zmian

SZKOŁA

Klasa 4

Klasa 5b

Klasa 6

1. ----

2,3. wf z p.Solakiem

4.wf z p.Solakiem

2. zajęcia z p.pedagog

HARMONOGRAM PROBNYCH TESTÓW

 

Przedmiot

 

Czas trwania

Orientacyjna Godzina rozpoczęcia i zakończenia

 

Godzina lekcyjna

 

Nadzór w sali II

 

Nadzór w sali V

przedmioty przyrodnicze

60 min.

9.00 – 10.00

2.

p. A.Czapla

p.M.Polok

3.

p.M.Mastalerz

p.A.Popiołek

 

 

przedmiot

 

Czas trwania

Orientacyjna Godzina rozpoczęcia i zakończenia

 

Godzina lekcyjna

 

Nadzór w sali II

 

Nadzór w sali V

matematyka

90 min.

11.00-12.30

4.

p.M.Łytek

p.M.Mastalerz

5.

p.M.Łytek

p.J.Lecznar

 

Zmiany w podziale godzin na środę 3 grudnia 2014r.

Nieobecni:p.M.Mastalerz, p.A.Koster, p.A.Nowak (zawody SP)

Klasa Ia lekcje 2-5 warsztaty z psychologiem

Klasy IIIab lekcje 2-5 próbny test j.polski/historia, wos; lekcje 6-8 bez zmian

Grupy wf. p.A.Nowak mają zajęcia z p.S.Solakiem

HARMONOGRAM PROBNYCH TESTÓW

 

Przedmiot

 

Czas trwania

Orientacyjna godzina rozpoczęcia i zakończenia

 

Godzina lekcyjna

 

Nadzór w sali II

 

Nadzór w sali V

historia i wos

60 min.

9.00 – 10.00

2.

p. A.Łydek

p.S.Solak

3.

p.M.Bień

p.M.Sęk

 

 

przedmiot

 

Czas trwania

Orientacyjna godzina rozpoczęcia i zakończenia

 

Godzina lekcyjna

 

Nadzór w sali II

 

Nadzór w sali V

j.polski

90 min.

11.00-12.30

4.

p.P.Witkowska

p.B.Kanarkowska

5.

p.A.Łydek

p.M.Łytek

 

W związku z tym, że pozostali mają normalne lekcje, proszę, aby trzecioklasiści nie chodzili po korytarzu, jeśli skończą wcześniej.

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 2 grudnia 2014r.

Nieobecni:p.M.Łytek, p.S.Solak (szkolenie),p.M.Sęk

p.E.Mazur, p.P.Witkowska oraz klasy IIIab (kino)

odwołane są zajęcia zkk z p.P.Witkowską w klasach 1b, 3,4,5a, 6 oraz IIab

klasa 6 - zkk w piątek z klasą 5b (lekcja 7)

p.M.Bień odwołuje zajęcia wolontariatu (lekcja 1)

GIMNAZJUM

Klasa Iab

gr.p.Witkowskiej

Klasa Iab

gr.p.Solaka

Klasa Ia

Klasa IIab

gr.p.Witkowskiej

Klasa IIa

 

Klasa IIb

2. ----- 3. wf z p.Nowak

5. muzyka

7.j.polski

8. ----

4.świetlica z p.Czaplą

5.historia

6. religia

7.świetlica dla dojeżdżających z p.Popiołek/ ----

8. -------

2.g.wych.

6.zaj.art. z p.Palczewską

8. ------

Autobus odjedzie o 14.20

SZKOŁA

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 6 naucz. ind.K.Kuźma

1. ----

klasa przychodzi na 8.55

1. historia

2.matemat.

3.j.angielski

4. matemat.

5. ----

3. muzyka

4.wf

5. j.angielski

6. ----

 

9.40- 12.35

muzyka

wf

j.polski

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 1 grudnia 2014r.

Nieobecni: p.A.Czapla, p.M.Sęk

Klasa 5a warsztaty z psychologiem na lekcjach 1-4.

GIMNAZJUM

Klasa Iab

gr.p.Czapli

Klasa IIab

gr.p.Czapli

Klasa IIIab

gr.p.Czapli

7. -----

 

6. świetlica

8.------

 

SZKOŁA

Klasa 5a

Klasa 5b

Klasa 6

warsztaty z psychologiem na lekcjach 1-4.

4. przyroda

2. zaj.komp.

3. matematyka

6. ------

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 28 listopada 2014r.

Nieobecni: p.J.Miszuta,p.B.Riess, p.M.Sęk, p.A.Nowak (sparring), p.J.Lecznar (lekcja 1)

GIMNAZJUM

Klasa Ia

Klasa IIIb

Klasy I,II,III
6. j.polski 5. matematyka wf z p.Solakiem

 

SZKOŁA

Klasa 1b Klasa 2 Klasa 4 Klasa 5a

Klasa 5b

Klasa 6

świetlica dla małych
3. zaj.korekc-kompensacyjne z wtorku

1-4. zajęcia z p.K.Krynicką

4. plastyka 1. ------

1. j.polski

3. j.angielski

6. -----/kk

7 . kk z wtorku 6. p.J.Lecznar

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 27 listopada 2014r.

Nieobecni: p.M.Polok, p.J.Miszuta,p.B.Riess, p.A.Nowak (zawody), p.M.Sęk

GIMNAZJUM

Klasa Iab

gr.p.Polok

Klasa IIab

gr.p.Polok

Klasa IIIab

gr.P.Polok

Klasa IIab

gr.p.Nowak

4. wf z p.Solakiem

3.wf z p.Solakiem

2. -----

 

6. ----

SZKOŁA

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 5a Klasa 5b Klasa 6 naucz. ind.K.Kuźma świetlica dla małych

1. zajęcia z p.K.Krynicką

2. religia

3. zajęcia z p.K.Krynicką

4.zajęcia z p.K.Krynicką

5. zaj.plastyczne z p.Tekieli

2. zaj. z p.F.Kołacz 6. ----- 3. religia

2. religia

 

4. religia

6,7. -----

5. zaj.techniczne

6,7. zajęcia odwołane

7. p.A.Łydek

 

Zmiany w podziale godzin na środę 26 listopada 2014r.

Nieobecni: p. J.Miszuta, p.B.Riess

GIMNAZJUM

Klasa Ia

 

Klasa Ib

 

Klasa IIa

 

Klasa IIb

Klasa IIIab

gr. p.Riess

5. j.polski

(jedna godz. wf - do odrobienia w innym terminie)

6. j.polski

(jedna godz. wf - do odrobienia w innym terminie)

7. -----

 

5. wf z kl.Ib

8. ----

6. wf z kl.Ia

8. ------

8. -----

 

SZKOŁA

Klasa 2

Klasa 4

Klasa 5a Klasa 5b Klasa 6

1-3. zajęcia z p.K.Krynicką

3. zajęcia z p.pedagog 2. zajęcia z p.pedagog

4. świetlica z p.A.Nowak

próbny sprawdzian od godz. 9.00 do 12.45

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 25 listopada 2014r.

Nieobecni: p.B.Riess, p.P.Witkowska

odwołane są zajęcia zkk z p.P.Witkowską w klasach 1b, 3,4,5a, 6 oraz IIab

klasa 6 - zkk w piątek z klasą 5b (lekcja 7)

GIMNAZJUM

Klasa Iab

gr.p.Witkowskiej

Klasa IIab

gr.p.Witkowskiej

Klasa IIa

 

Klasa IIb

2. ----- 4. świetlica z p.A.Czaplą 2. -----

3.zaj. artystyczne cala klasa z p.G.Palczewską

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 24 listopada 2014r.

Nieobecni : p.B.Riess, p.M.Polok

GIMNAZJUM

Klasa Iab

gr.p.Polok

Klasa IIab

gr.p.Polok

Klasa IIIab

gr.p.Polok

Klasa IIIa

7. ----- 6. świetlica z ? 8. -----

7. j.angielski przygot.do egzaminu - p.B.Kanarkowska

 

SZKOŁA

Klasa 5a

Klasa 5b

Klasa 6 naucz.ind.K.Kuźma

4. świetlica z p.Solakiem

3. j.polski

4. j.polski

5.j.angielski

3. matematyka

4. j.angielski

5.j.polski

6. ------

 

2. zaj. w bibliotece

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 21 listopada 2014r.

Nieobecni : p.B.Kanarkowska i p.D.Tekieli oraz grupa ucz. z gimnazjum (wycieczka do Londynu w dniach 18-22 listopada), pM.Mastalerz, pA.Łydek (szkolenie),p.B.Riess

GIMNAZJUM

Klasa Iab

gr.p.Palczewskiej

Klasa Iab

razem

Klasa IIab

gr.p.Kanarkowskiej

Klasa IIab

gr.p.Tekieli

Klasa IIIab

gr.p.Kanarkowskiej

Klasa IIIab

gr.p.Tekieli

Klasa IIIa

Klasa IIIb

 

1.zaj.artyst.

 

7. -----

2. j.angielski

3,4. matematyka

5. wf

6. religia

7.----

5. wf z kl.Iab

 

6. ----

4. wf z p.Solakiem

3.świetlica z p.pedagog 7. ----

2. -----

5. zaj art. z p.Palczewską (cała klasa)

7. ----

Autobus odjedzie po 6 lekcji

SZKOŁA

Klasa 4

Klasa 5b

Klasa 6

świetlica dla małych
4,5. -----

muzyka do odrobienia

 

1,2,3. ----

klasa przychodzi na 10.50

 

5,6. ----

7. p.Nowak

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 20 listopada 2014r.

Nieobecni : p.B.Kanarkowska i p.D.Tekieli oraz grupa ucz. z gimnazjum (wycieczka do Londynu w dniach 18-22 listopada),p.B.Riess

warsztaty etnograficzne od lekcji 2 dla uczniów klas 5ab i 6 (uczestnikow konkursu etnograficznego ok.20 osób) w sali IV (piętro)

GIMNAZJUM

Klasa Ia

Klasa Ib

7. ------ 8.------

SZKOŁA

Klasa 4

Klasa 5a

Klasa 5b

Klasa 6

1,2. ----- klasa przychodzi na 9.50

3,4. wf

 

5.j.polski

6. ------

 

3. religia

6. g.wych.

7. -----

2. świetlica z p.Sęk

4. religia

2. świetlica z p.Sęk

4. zajęcia z p.pedagog

 

Zmiany w podziale godzin na środę 19 listopada 2014r.

Nieobecni : p.B.Kanarkowska i p.D.Tekieli oraz grupa ucz. z gimnazjum (wycieczka do Londynu w dniach 18-22 listopada),
p.J.Lecznar,

klasy 5a,5b,6 oraz p.R.Wcislak, p.B.Riess, p.A.Czapla (wycieczka)

klasy 1a, 1b, 2, 3 oraz p.K.Krynicka, p.T.Kołacz, p.J.Miszuta, p.F.Kołacz (wycieczka)

GIMNAZJUM

Klasa Iab

gr.p.Kanarkowskiej

Klasa Ib

Klasa IIa

Klasa IIb

Klasa IIab

gr.p.Kanarkowskiej

Klasa IIIab

gr.p.Kanarkowskiej

Klasa IIIab

gr.p.Riess

3. świetlica z p.Nowak

7. ---------

 

5. religia

6. g.wych z wtorku

6. religia

2. ----- 4. świetlica z p.Nowak 8. ------

 

SZKOŁA

Klasa 4

1,2. j.polski

3. wf

4. g.wych.

5,6. ------

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 18 listopada 2014r.

Nieobecni : p.B.Kanarkowska i p.D.Tekieli oraz grupa ucz. z gimnazjum (wycieczka do Londynu w dniach 18-22 listopada),
p.M.Bień, p.J.Lecznar

GIMNAZJUM

Klasa Iab

gr.p.Kanarkowskiej

Klasa Ia

Klasa Ib

Klasa IIa

Klasa IIb

Klasa IIab

gr.p.Kanarkowskiej
Klasa IIIa Klasa IIIb

2. -------

5. muzyka

6. j.polski

8. ------

5. j.polski

 

7,8. ------

5. biologia

4. świetlica z p.Czaplą 2. matematyka

3. matematyka

6. świetlica z p.Palczewską

 

SZKOŁA

Klasa 1a

Klasa 4

Klasa 5a Klasa 6

religia odwołana

klasa wychodzi ze szkoły o 14.20

4. przyroda

5. -----

1. ----
(klasa przychodzi na 8.55)

 

3. muzyka

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 17 listopada 2014r.

Nieobecni: p. M.Łytek (konkurs), p.M.Bień, p.J.Lecznar

Warsztaty dla klas II gimnazjum: klasa IIb-lekcje 2,3,4, część 5; klasa IIa-lekcje 5,6,7,8 (szczegóły u p.pedagog)

GIMNAZJUM

Klasa Ia

Klasa IIa

Klasa IIb

Klasa IIIa

Klasa IIIb

2. j.polski

częśc lekcji 5 oraz 6,7,8 - warsztaty

lekcja 2,3,4 oraz częśc lekcji 5 - warsztaty

2. wf z klasą IIa

4. historia

SZKOŁA

Klasa 1b

Klasa 4

Klasa 5a Klasa 5b Klasa 6

religia odwołana

klasa wychodzi ze szkoły o 14.20

3. zaj. komputerowe

4. j.angielski

5,6. -----

1. ----
(klasa przychodzi na 8.55)

 

1,2. ------

(klasa przychodzi na 9.50)

 

4. wf

6. j.angielski

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 14 listopada 2014r.

Nieobecni: p.J.Lecznar

GIMNAZJUM

Klasa IIa

Klasa IIb

3. świetlica z p.Kanarkowską 4. zaj.art cała klasa z p.Tekieli

SZKOŁA

Klasa 5a

Klasa 5b

Klasa 6

1. j.polski

5. -------

5. j.polski

6. -----

2. muzyka

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 13 listopada 2014r.

Nieobecni:p.A.Czapla, A.Popiołek i klasa 6 (wyjazd do Krzeszowic), p.E.Mazur, p.J.Lecznar

GIMNAZJUM

Klasa Ia

Klasa Ib

Klasa Iab

gr.p.Czapli

Klasa IIa

Klasa IIb

Klasa IIab

gr.p.Czapli

Klasa IIIa

Klasa IIIb

Klasa IIIab

gr.p.Czapli

6. j.polski

5. plastyka

6.edu.dla bezp.

7.g.wych.

8. ---------

4. świetlica z p.Sęk

2. świetlica z p.Kanarkowską dla tych, którzy przyjdą i przyjadą

4. religia

6. wf z p.Nowak

8.-------

3. świetlica z p.S.Solakiem

5. biologia

6. matematyka

7. wf z p.Nowak

3. religia

6. j.polski

8. -----

2. świetlica z p.Kanarkowską dla tych, którzy przyjdą i przyjadą

SZKOŁA

Klasa 4

Klasa 5a

Klasa 5b

5.zaj. z p.pedagog

6. przyroda

1,2. ----

klasa przychodzi na 9.50

4. przyroda

1. -------

6. -----

 

Zmiany w podziale godzin na środę 12 listopada 2014r.

Nieobecni:p.A.Łydek, p.A.Popiołek oraz klasy Iab (wycieczka Kraków), p.J.Lecznar

GIMNAZJUM

SKS (koszykówka) o 7:15 - odwołany

Klasa IIa

Klasa IIb

6. wf

 

3. j.angielski (grupy)

 

SZKOŁA

Klasa 4

Klasa 5b

Klasa 6

Naucz. ind.K.Kuźma

1,2. -----

Klasa przychodzi na 9.50

 

5. wf (sks)

6. -----------

2. religia

5,6. --------

4. wf

10.50 – 12.35

4. wf

5. religia

 

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 10 listopada 2014r.

Nieobecni:p.M.Bień

GIMNAZJUM

Klasa Ia

Klasa IIa

2. j.polski 5. chemia

 

SZKOŁA

Klasa 1b

Klasa 4

Klasa 5b Klasa 6

religia odwołana

klasa wychodzi ze szkoły o 12.25

3. matemat.

4. matemat.

5. j.angielski

6. -----

 

1. ----
(klasa przychodzi na 8.30)

4. j.angielski

5. j.polski

2. j.angielski

3. j.polski

4. j.polski

 

Lekcje w poniedziałek 10 listopada będą trwać 30 minut

1. 8.00-8.30

2. 8.35-9.05

3. 9.15-9.45

4. 9.55-10.25

5. 10.35-11.05

6. 11.15-11.45

7. 11.55-12.25

8. 12.30-13.00

Odwóz uczniów do Sanki i Frywałdu o godz. 13.00.

Zmiany w podziale godzin na piątek 7 listopada 2014r.

Nieobecni:p.M.Bień

GIMNAZJUM

Klasa Ib

Klasa IIIa

6. j.polski 5. matematyka

 

SZKOŁA

Klasa 1a

Klasa 4

Klasa 5a Klasa 6

religia odwołana

klasa wychodzi ze szkoły o 13.30

2. muzyka

5. -----

 

3. j.angielski

1.  -----

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 6 listopada 2014r.

Nieobecni:p.M.Bień

GIMNAZJUM

Klasa Ia

Klasa Ib

Klasa IIb

Klasa IIIb

5. plastyka

7. ---

7. plastyka

8. -------

7. uczniowie czekający na wf lub odwóz - wf z p.Nowak,
pozostali - do domu
8. ------

 

Zmiany w podziale godzin na środę 5 listopada 2014r.

Nieobecni:p.F.Kołacz, p.A.Koster

SZKOŁA

Klasa 3
1- 3. edukacja z p.K.Krynicką

4. wf z p.A.Nowak

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 4 listopada 2014r.

Nieobecni:p.F.Kołacz

SZKOŁA

Klasa 3

1. wf

2. religia

3. religia

4. udział w "Korowodzie świetych"

5.j.angielski

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 3 listopada 2014r.

Nieobecni:p.F.Kołacz

SZKOŁA

Klasa 3

1. zajęcia z p.pedagog

2. edu. zp.K.Krynicką

3. edu. zp.K.Krynicką

4. wf

5.wf

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 31 października 2014r.

Nieobecni: p.M.Bień i wolontariusze (kwesta w Krakowie), p.S.Solak, p.A.Nowak

GIMNAZJUM

Klasa Ia

Klasa Ib

Klasa IIab

Klasa IIIa Klasa IIIb

5. j.polski (z wtorku)

7. ----

5,6,7. ----

uczniowie czekający na autobus szkolny idą na lekcje do kl. Ia

1. ------

 

5,6,7. ---- 6,7. ----

Autobus szkolny odjedzie o 13.30.

SZKOŁA

Klasa 1a

Klasa 4

Klasa 5a Klasa 6

religia odwołana

klasa wychodzi ze szkoły o 13.30

2. muzyka

3. świetlica z p.Sęk

5. -----

 

3. zajęcia z p.pedagog

1.  -----

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 30 października 2014r.

Nieobecni:p.S.Solak (zawody powiatowe), p.A.Koster (konkurs), p.A.Nowak

GIMNAZJUM

Klasa Ib Klasa IIab
7. j.polski (z wtorku)

8. ----

SZKOŁA

Klasa 4

Klasa 5a

Klasa 5b Klasa 6

1,2. ----

klasa przychodzi na 9.50

5. plastyka

6. g.wych.

7. ------

 

5. świetlica z p.B.Riess

6, 7. -----

 

Zmiany w podziale godzin na środę 29 października 2014r.

Nieobecni:p.A.Czapla,p.A.Łydek oraz uczniowie k.francuskiego (wyjazd do kina)

GIMNAZJUM

Klasa Ia

Klasa Ib

2.----,
klasa przychodzi na 9.50

4. matematyka z p.Mastalerz

 

SZKOŁA

Klasa 5a

Klasa 5b

Klasa 6
4. zajęcia z p.pedagog/ swietlica z p.Nowak?

1. -----,

klasa przychodzi na 8.50

 

2. świetlica z p.Sęk

3. matemat. przygotowanie do sprawdzianu z p.Lecznar

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 28 października 2014r.

Nieobecni:p.A.Łydek, p.J.Miszuta oraz klasa 2 (finał konkursu w Krakowie)

GIMNAZJUM

Klasa Ia

Klasa Ib

5. muzyka

8.----

4. historia (z czwartku)

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziełek 27 października 2014r.

Informacja dla klas IIab i IIIab - sprawdziany z j.polskiego odbędą się zgodnie z ustaleniami.

Zmiany w podziale godzin na piątek 24 października 2014r.

Nieobecni:  p.M.Łytek, A.Łydek,

p.S.Solak (zawody), p.A.Czapla (lekcja 5 i 6 - konkurs)

GIMNAZJUM

Klasa Ia

Klasa Ib

Klasa IIa

Klasa IIb Klasa IIab Klasa IIIb

3. świetlica z p.Kanarkowską

4. matematyka

3. matematyka

4. plastyka (z czwartku)

2,3. ------

 

4. godz. wych
(z wtorku)
1. -------- 2. matematyka (bez zmian)

 

SZKOŁA

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 5a Klasa 5b
2. zaj.komp.

3. świetlica z p.E.Mazur

 

5. ----- 6. ------

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 23 października 2014r.

Nieobecni:  p.M.Łytek, p.M.Mastalerz

p.A.Nowak, p.M.Sęk oraz klasy IIab (teatr)

GIMNAZJUM

Klasa Ib

Klasa IIIa

Klasa IIIb

8. -----

(do odrobienia w piątek)

3. świetlica z p.Polok

4.informatyka

5.chemia

6. zaj.techn

7. wos

8.-----

 

4. geografia

5. informat.

6. chemia

7. religia

8. ----

 

SZKOŁA

Klasa 5b

Klasa 6

świetlica dla małych
3. j.polski

 

6,7. ----

7. p.A.Łydek

 

Zmiany w podziale godzin na środę 22 października 2014r.

Nieobecni:  p.M.Łytek, p.M.Mastlerz

GIMNAZJUM

Klasa Ia

Klasa IIa

Klasa IIb

Klasa IIIb

Klasa IIIab

gr.p.Kanarkowskiej

Klasa IIIab

7. j.polski

 

3. zajęcia z p.pedagog

4. świetlica z p.A.Nowak

3. chemia

5. j.angielski przygot. do egzaminu

5. świetlica z p.Sęk

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 21 października 2014r.

Nieobecni: p.E.Gumula-Mazur, p.M.Łytek, p.A.Koster

GIMNAZJUM

Klasa Ia

Klasa Ib

Klasa IIa

Klasa IIb

Klasa IIIa

Klasa IIIb

7. muzyka

8. ----

6. muzyka

7. matematyka

5. świetlica z p.Sęk

8. ----

2. -----

6. matematyka

7. g.wych.

8. -----

3. g.wych.

4. historia

6,7,8. ----

2. matematyka

4. religia

6,7,8. ----

Autobus odjedzie o 14.20.

SZKOŁA

Klasa 4

Klasa 6

3. muzyka

5. muzyka

6. ----

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 20 października 2014r.

Nieobecni: p.E.Gumula-Mazur, p.M.Łytek

Klasa Ib gimn. - przychodzi na 10.50, klasa IIIa gimn.- przychodzi na 9.50.

GIMNAZJUM

Klasa Ia

Klasa Ib

Klasa IIa

Klasa IIb

Klasa IIIa

Klasa IIIb

4. świetlica z p.Sęk

2,3. ------

3. świetlica z p.Lecznar

5. świetlica p.Sęk

2. -----

4. świetlica z  p.Solakiem

7. j.angielski z p.Kanarkowską przygotowanie do egzaminu

 

SZKOŁA

Klasa 5a

5. j.polski

 

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 17 października 2014r.

Nieobecni: p.J.Miszuta, p.M.Sęk oraz część klasy 2 (konkurs teatralny w Krakowie), p.A.Koster (konferencja w Krzeszowicach),

p.M.Łytek (konkurs - etap rejonowy w Krakowie), p.D.Tekieli oraz wolontariusze z gimnazjum (kwesta w Krakowie)

GIMNAZJUM

Klasa Iab

Gr.p.Tekieli

Klasa IIab

Gr.p.Tekieli

Klasa IIa

Klasa IIb

Klasa IIIab

Gr.p.Tekieli

7.-------

6. --------

 

2,3. -----

4. świetlica z p.Solakiem

3. świetlica z p.Kanarkowską

SZKOŁA

Klasa 2 (część klasy)

Lekcje od 8.00-11.35

Klasa 5b

Klasa 6

świetlica dla małych

1. zaj.komputerowe z p.R.Stachem

2. zajęcia muzyczne z p.G.Palczewską

3. j.angielski

4. zajęcia z edu.ekologicznej

2. j.polski

6. -----

5. j.angielski

6. -----

5. p.A.Łydek

6. p.J.Lecznar

7. p.B.Kanarkowska

Klasy 1-3 o godz. 10.50 na dolnym korytarzu – zajęcia dotyczące edukacji ekologicznej.

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 16 października 2014r.

Nieobecni: p.S.Solak (zawody) - Zbiórka zawodniczek w hali sportowej przy Gimnazjum w Krzeszowicach o godzinie 9:00 (Kadra zawodniczek: Karolina Lis, Karolina Ryszka, Weronika Dudek, Wiktoria Rodzik, Oliwia Kowalska, Iwona Łydek, Klaudia Maciusik, Aleksandra Gąsior, Magdalena Kucharska, Alicja Klita, Julia Kucia, Karolina Fiba)

p.D.Tekieli, p.B.Kołacz oraz klasy IIIab (od lekcji 5 - warsztaty filmowe)

GIMNAZJUM

Klasa Ia

Klasa Ib

Klasa IIa

Klasa IIb

7.-------

6. chemia

8. ------

7. geografia

5. j.polski

 

SZKOŁA

Klasa 4

Klasa 5ab

1,2. ---------

5. wf z p.A.Nowak

 

Zmiany w podziale godzin na środę 15 października 2014r.

Nieobecni: p.S.Solak (zawody) - Wyjazd na zawody organizowany jest busem kursowym. Zbiórka wyznaczonych zawodników w szkole o godzinie 8:00 (Kadra zawodników wyjeżdżających na zawody: Benedykt Bulek, Maciej Godyń, Wiktor Król, Witold Łytek, Grzegorz Polit, Jan Sęk, Łukasz Dębski, Mateusz Kuźma, Bartosz Walkowicz, Szymon Czechowski, Krystian Karbownik, Szymon Setkowicz) 

Grupy wf p.S.Solaka z klas Iab, IIIab - zajęcia z p.Nowak

Klasa 4 - sks na lekcji 1 odwołany, lekcja 4 - świetlica

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 13 października 2014r.

Nieobecni:p.A.Koster, p.F.Kołacz oraz klasa 3 (wycieczka)

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 10 października 2014r.

Nieobecni: p.M.Mastalerz, p.S.Solak (zawody)

Grupy wf p.S.Solaka z klas Iab, IIIab - zajęcia z p.Nowak
 

GIMNAZJUM

Klasa IIIb

2. -----/ świetlica dla tych którzy przyjdą i przyjadą z p.G.Palczewską

SZKOŁA
Klasa 3
Klasa 4
2. edukacja

 

3. j.angielski

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 9 października 2014r.

Nieobecni: p.M.Mastalerz, p.M.Bień, p.B.Riess, p.R.Wcislak oraz klasy 5ab (wycieczka)

GIMNAZJUM

Klasa Ia

Klasa IIb

Klasa IIIa

Klasa IIIb

5. wf

7,8. -----

4. historia

6. j.polski

3. sprawdzian z matematyki zgodnie z ustaleniami – p.M.Łytek

8. -----

 

SZKOŁA

Klasa 1a

Klasa 1b

Klasa 4

Klasa 6

Świetlica dla małych

4. edukacja

7. ------

5. edukacja

8. -----

6. ------

4. j.angielski

1-3.p.E.Mazur

6. p.D.Tekieli

 

Zmiany w podziale godzin na środę 8 października 2014r.

Nieobecni: p.A.Nowak (zawody, województwo),p.J.Lecznar

GIMNAZJUM

Klasa IIa

6. matematyka z p.M.Mastalerz

Grupy wf p.A.Nowak – zajęcia z p. S.Solakiem

SZKOŁA

Klasa 4

Klasa 5b

Klasa 6

2. matematyka z p.M.Mastalerz

5. j.polski

4. matematyka z p.M.Mastalerz

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 6 października 2014r.

Nieobecni: p.A.Czapla, p.B.Kołacz oraz klasy IIab (od lekcji 5) - warsztaty

GIMNAZJUM

Klasa Iab

gr.p.Czapli

Klasa IIIa

Klasa IIIb

Klasa IIIab

gr.p.Czapli

7. zajęcia z wolontariuszem

 

5. j.polski

6. zajęcia z wolontariuszem 8. -------

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 3 października 2014r.

Nieobecni: p.J.Lecznar, p.A Nowak (sparing - Tenczynek)

GIMNAZJUM

Klasa IIb

Klasa IIa

3.świetlica z p.Sęk

 

4.świetlica z p.D.Tekieli

 

SZKOŁA

Klasa 5a

Klasa 5b

Klasa 6

1. przyroda

5. świetlica z p.M.Łytek

2. przyroda

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 2 października 2014r.

Nieobecni: p.S.Solak (szkolenie), p.A.Łydek, p.A.Popiołek oraz kl.Iab (teatr)

GIMNAZJUM

Klasa IIa

Klasa IIIb

2. matematyka

6. wos

7. wos

3. informatyka

 

SZKOŁA

Klasa 4

Klasa 5a

Klasa 5ab

Klasa 6

1,2. zajęcia odwołane klasa przychodzi na 9.50

5. religia

4. j.polski

5. wf z p.Nowak

1. zajęcia odwołane, klasa przychodzi na 8.55

 
Zmiany w podziale godzin na środę 1 października 2014r.
Nieobecni: p. A.Nowak, p.M.Sęk (zawody powiatowe - Skawina) 
Grupy wf p.A.Nowak  - zajęcia z p.S.Solakiem
Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 29 września 2014r.
Nieobecni:p.A.Łydek (konferencja OKE)

Kółko j.francuskiego (lekcja 1) - zajęcia odwołane.

SZKOŁA
Klasa Ia
Klasa Ib
3. chemia

 

4. świetlica z p.S.Solakiem

Zmiany w podziale godzin na czwartek 25 września 2014r.
Nieobecni: p. A.Nowak (zawody powiatowe - Skawina) 
Zawody powiatowe zostały przesunięte przez organizatorów na 1 października (środa) ze względu na niesprzyjającą pogodę.
SZKOŁA
Klasa 2
Klasa 3

1. edukacja

2. edukacja

3. wf z p.S.Solakiem

4. j.angielski

5. edu. plastyczna z p.D.Tekieli

 

1-5. edukacja

 

 


Zmiany w podziale godzin na środę 24 września 2014r.

 

SZKOŁA
Klasa 2
Klasa 3

 

1. edukacja

2. religia

3. edukacja

4. j.angielski

 

1. religia

2. e.muzyczne

3. edukacja

4. zaj.komp.

 

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 23 września 2014r.
 Nieobecni: p.A.Łydek, p.A.Nowak (zawody)
SZKOŁA
Klasa 5ab

dziewczyny

Klasa 6

 

5,6. zajęcia odwołane

 

4. wf z p.s.Solakiem

 


GIMNAZJUM
Klasa Ia
Klasa Ib 
 Klasa IIb
5.muzyka

8. ------

4. świetlica z p.A.Popiołek 8. ----

 

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 22 września 2014r.

Nieobecni: p.M.Sęk, p.S.Solak oraz klasa 4 (wycieczka)

SZKOŁA
Klasa 3
Klasa 5ab

chłopcy

Klasa 6
5. zajęcia odwołane

 

6,7. zajęcia odwołane

 

4. matematyka

6. j.angielski

GIMNAZJUM
Grupy wf p.S.Solaka z klas IIab, IIIab - zajęcia z p.Nowak

 

Zmiany w podziale godzin na środę 17 września 2014r.
Nieobecni: p.A.Nowak, p.M.Sęk, p.S.Solak (zawody Miękinia)
SZKOŁA
Klasa 4
Klasa 5a
Klasa 5b
1.j.polski

4. j.polski

5,6. -------

3.świetlica 3.matematyka
GIMNAZJUM
Klasa Ia
Klasa Ib Klasa IIa

Klasa IIb

Klasa IIIa

Klasa IIIb

2. -----

4. j.polski

5.historia

6.j.polski

 

4. j.polski

5.historia

6.j.polski

7,8. ----------

 

7,8. --------

2.-------

 

2.------
Zmiany w podziale godzin na wtorek 16 września 2014r.
Nieobecni: p.E.Gumula-Mazur (szkolenie), p.A.Nowak (lekcja 8)
SZKOŁA
Klasa 4
Klasa 6 
3.muzyka
5.muzyka

6. ------

GIMNAZJUM
Klasa Ia

Klasa IIb

Klasa IIIa

Klasa IIIb

7. muzyka z Ia

8. --------

2. --------

8. --------

6.świetlica z p.Palczewską

 

4. historia

8. --------


Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 15 września 2014r.
Nieobecni: p.E.Gumula-Mazur (szkolenie), p.S.Solak (zawody Krzeszowice)
SZKOŁA
Klasa 3
Klasy 5a

Klasa 5ab

chłopcy

5. -----
5. ----
6,7. -----

GIMNAZJUM
Klasa Ia
Klasy Ib

Klasa IIab Klasa IIIa Klasa IIIb
4. świetlica z p.Miszutą
2,3. ----------
2.
wf z p.Nowak

3. matematyka

4. wf z p.Nowak

3. wf z p.Nowak

7. świetlica - przygotowanie do egzaminu - j.angielski z p.Kanarkowską

Zmiany w podziale godzin na piątek 12 września 2014r.
Nieobecni: p.S.Solak (zawody Krzeszowice)

SZKOŁA
Klasa 3
Klasy 4

2. zaj.z p.F.Kołacz
3. j.angielski
GIMNAZJUM

Grupa wf klasy IIab - zaj. odwołane, grupa przychodzi na 8.55
Grupy wf p.S.Solaka z klas Iab, IIIab - zajęcia z p.Nowak


Zmiany w podziale godzin na czwartek 11 września 2014r.
Nieobecni: p.S.Solak, M.Sęk (zawody Krzeszowice)

SZKOŁA
Klasa 4
Klasy 5ab

gr.p.Solaka
1,2. --------------

Lekcje odwołane,

Klasa przychodzi na 9.50
5. wf z p.A.Nowak