Zespół Szkół im.Tadeusza Kościuszki w Zalasiu
 
Strona główna
   

Podział godzin

ZMIANY W PODZIALE GODZIN

P.pedagog Anna Koster będzie nieobecna od 16 do 25 września.

Zmiany w podziale godzin na czwartek 25 września 2014r.
Nieobecni: p. A.Nowak (zawody powiatowe - Skawina)
SZKOŁA
Klasa 2
Klasa 3 Klasa 6

1. edukacja

2. edukacja

3. wf z p.S.Solakiem

4. edu.czytelnicza z p.M.Sęk

5. edu. plastyczna z p.D.Tekieli

 

1-5. edukacja

 

6,7. ------
GIMNAZJUM

Klasy IIab - lekcja 8 odwołana


Zmiany w podziale godzin na środę 24 września 2014r.
SZKOŁA
Klasa 2
Klasa 3

 

1. edukacja

2. religia

3. edukacja

4. j.angielski

 

1. religia

2. e.muzyczne

3. edukacja

4. zaj.komp.

 

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 23 września 2014r.
 Nieobecni: p.A.Łydek, p.A.Nowak (zawody)
SZKOŁA
Klasa 5ab

dziewczyny

Klasa 6

 

5,6. zajęcia odwołane

 

4. wf z p.s.Solakiem

 


GIMNAZJUM
Klasa Ia
Klasa Ib 
 Klasa IIb
5.muzyka

8. ------

4. świetlica z p.A.Popiołek 8. ----

 

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 22 września 2014r.

Nieobecni: p.M.Sęk, p.S.Solak oraz klasa 4 (wycieczka)

SZKOŁA
Klasa 3
Klasa 5ab

chłopcy

Klasa 6
5. zajęcia odwołane

 

6,7. zajęcia odwołane

 

4. matematyka

6. j.angielski

GIMNAZJUM
Grupy wf p.S.Solaka z klas IIab, IIIab - zajęcia z p.Nowak

 

Zmiany w podziale godzin na środę 17 września 2014r.
Nieobecni: p.A.Nowak, p.M.Sęk, p.S.Solak (zawody Miękinia)
SZKOŁA
Klasa 4
Klasa 5a
Klasa 5b
1.j.polski

4. j.polski

5,6. -------

3.świetlica 3.matematyka
GIMNAZJUM
Klasa Ia
Klasa Ib Klasa IIa

Klasa IIb

Klasa IIIa

Klasa IIIb

2. -----

4. j.polski

5.historia

6.j.polski

 

4. j.polski

5.historia

6.j.polski

7,8. ----------

 

7,8. --------

2.-------

 

2.------


Zmiany w podziale godzin na wtorek 16 września 2014r.
Nieobecni: p.E.Gumula-Mazur (szkolenie), p.A.Nowak (lekcja 8)
SZKOŁA
Klasa 4
Klasa 6 
3.muzyka
5.muzyka

6. ------

GIMNAZJUM
Klasa Ia

Klasa IIb

Klasa IIIa

Klasa IIIb

7. muzyka z Ia

8. --------

2. --------

8. --------

6.świetlica z p.Palczewską

 

4. historia

8. --------


Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 15 września 2014r.
Nieobecni: p.E.Gumula-Mazur (szkolenie), p.S.Solak (zawody Krzeszowice)
SZKOŁA
Klasa 3
Klasy 5a

Klasa 5ab

chłopcy

5. -----
5. ----
6,7. -----

GIMNAZJUM
Klasa Ia
Klasy Ib

Klasa IIab Klasa IIIa Klasa IIIb
4. świetlica z p.Miszutą
2,3. ----------
2.
wf z p.Nowak

3. matematyka

4. wf z p.Nowak

3. wf z p.Nowak

7. świetlica - przygotowanie do egzaminu - j.angielski z p.Kanarkowską


Zmiany w podziale godzin na piątek 12 września 2014r.
Nieobecni: p.S.Solak (zawody Krzeszowice)

SZKOŁA
Klasa 3
Klasy 4

2. zaj.z p.F.Kołacz
3. j.angielski


GIMNAZJUM

Grupa wf klasy IIab - zaj. odwołane, grupa przychodzi na 8.55
Grupy wf p.S.Solaka z klas Iab, IIIab - zajęcia z p.Nowak


Zmiany w podziale godzin na czwartek 11 września 2014r.
Nieobecni: p.S.Solak, M.Sęk (zawody Krzeszowice)

SZKOŁA
Klasa 4
Klasy 5ab

gr.p.Solaka
1,2. --------------

Lekcje odwołane,

Klasa przychodzi na 9.50
5. wf z p.A.Nowak