Zespół Szkół im.Tadeusza Kościuszki w Zalasiu
 
Strona główna
   
ZMIANY W PODZIALE GODZIN SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM ZAJĘCIA DODATKOWE DYŻURY NAUCZYCIELI DLA UCZNIÓW NAUCZYCIELE ŚWIETLICA DZWONKI

Podział godzin

ZMIANY W PODZIALE GODZIN

Zmiany w podziale godzin na piątek 27 listopada 2015r.

Nieobecni:p.G.Palczewska, pA.Nowak

Grupy wf p.A.Nowak – zajęcia z p.S.Solakiem

SZKOŁA

Klasa 2a

Klasa 4

Klasa 6a

1.świetlica z p.Mazur

5,6. -----

4. matematyka

GIMNAZJUM

Klasa Ia

Klasa IIIab

6. w prorodzinne

7. ----

Warsztaty „Smak życia" od 11.50 do 14.20

 

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 26 listopada 2015r.

Nieobecni: p.A.Czapla, p.R.Wcislak, p.B.Riess oraz klasy 4, 6ab (wycieczka)

p.A.Łydek, p.A.Popiolek oraz klasy IIab (na lekcjach 2,3,4 - wystawa w Krzeszowicach, na lekcję 5 - powrót)

GIMNAZJUM

Klasa Ia

Klasa Ia

gr.p.A.Czapli

Klasa IIab Klasa IIa,b

Klasa IIIab

gr.p.A.Czapli

8. geografia 

4. świetlica z p.Tekieli

2-4. wyjazd do Krzeszowic 7. ----  

2. świetlica z p.R.Stachem

SZKOŁA

Klasa 2a Klasa 5 świetlica dla małych

3. religia

5. wf z p.Bień

6. ------

1. p.A.Popiołek

2. p.D.Tekieli

 

Zmiany w podziale godzin na środę 25 listopada 2015r.

Nieobecni: p.M.Łytek, p.A.Nowak, p.M.Bień oraz klasy IIIab (wycieczka-teatr)

Próbny sprawdzian klasy 6 - szczegóły wkrótce

Klasy Ia, IIab – warsztaty profilaktyczne

Klasy 4 (chętni), 5 (cała klasa) - sks koszykówka z p.S.Solakiem o godzinie 8:00.

GIMNAZJUM

Klasa Ia

Klasa Ia Gr.p.Kanarkowskiej

Klasa IIa

Klasa IIb

2,3. warsztaty sala fizyczna

wf-cała klasa z p.Solakiem

7. -----

4,5. warsztaty sala fizyczna

wf-cała klasa z p.Solakiem

5. j.angielski z p.Witkowską

6,7. warsztaty sala fizyczna

wf-cała klasa z p.Solakiem

SZKOŁA

Klasa 2a

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6a

Klasa 6b

4. zaj. świetlicowe z p.Mazur

3. wf z p.Solakiem

6. ------

3. j.polski

6. -----

2,3. Próbny sprawdzian cz.I (sala I piętro)

Nadzór:

l.2 – p.S.Solak

l.3-p.J.Lecznar

4. matematyka

5. próbny sprawdzian cz.II (sala I piętro)

Nadzór: p.A.Czapla

6. j.angielski

7. -------

2,3. Próbny sprawdzian cz.I (salaV piętro)

Nadzór:

l.2 – p.B.Kamińska

l.3-p.B.Riess

4. przyroda

5. próbny sprawdzian cz.II (salaV piętro)

Nadzór: p.E.Mazur

6. j.polski

7. -----

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 24 listopada 2015r.

Nieobecni: p.S.Solak (zawody), p.G.Palczewska, p.B.Kanarkowska

Zajęcia chóru na lekcji 1 z .Palczewską odwołane

GIMNAZJUM

Klasa Ia Klasa IIIab gr.p.Solaka

7. g.wych.

8. -----

 

7, 8. ------

uczniowie oczekujący na odjazd szkolnego autobusu - opieka p.A.Nowak

SZKOŁA

Klasa 2a Klasa 5 Klasa 6a Klasa 6b świetlica dla małych
4. wf

2. świetlica z p.Sęk

4. zaj.techn.

5. -----

6. ----

3.świetlica z p.Mazur

4. j.angielski

5. zaj.tech.

4. matematyka

5. ------

6,7. ----

7. p.B.Riess

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 20 listopada 2015r.

Nieobecni: p.M.Łytek, p.E.Mazur

GIMNAZJUM

Klasa Ia Klasa IIa Klasa IIb Klasa IIIa

Klasa IIIb

2. historia

3. matematyka

4. chemia

5. matematyka

6. zaj.art

7. ------

 

7. ------

1. -----

4. religia

7. ------

2. matematyka

3. zaj.art.

4.wf

5. religia

6. ------

7. ------

2. biologia

3. zaj.art.

4.wf

5. swietlica

6. matematyka

7. ------

Autobus szkolny odjedzie o 13.30

SZKOŁA

Klasa 3

8.00-11.35

1,2. zajęcia z p.Miszutą

3,4. j.angielski

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 19 listopada 2015r.

Nieobecni: p.M.Łytek,

klasy Ia, IIab oraz p.A.Czapla i p.B.Kołacz (warsztaty od lekcji 6)

GIMNAZJUM

Klasa IIIa Klasa IIIb
3. matematyka

5. religia

6. informatyka

7. biologia

8. ------

SZKOŁA

Klasa 4 - lekcja 6 - religia

Zmiany w podziale godzin na środę 18 listopada 2015r.

Nieobecni:p.S.Solak (zawody), p.A.Czapla (konkurs), p.M.Łytek

GIMNAZJUM

Klasa Ia Klasa IIa Klasa IIIa

2. klasa zaczyna lekcje o 9.50, ale uczniowie,którzy przyjdą lub przyjadą - wf z klasą 6a (z p.Nowak)

5,6. wf z p.Nowak

1. -----

3. zaj.z p.pedagog

4. historia

SZKOŁA

SKS koszykówka o godzinie 8:00 odwołany ze względu na wyjazd p.S.Solaka na zawody

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6a Klasa 6b Klasa 6ab
4. zaj. techniczne 4. 

5. przyroda

7. ------ 2.

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 17 listopada 2015r.

Nieobecni:p.M.Łytek, p.A.Koster, p.S.Solak

GIMNAZJUM

Klasa Ia Klasa IIIa

Klasa IIIb

3. świetlica z p.Sęk

4. g.wych.

8. -----

5. świetlica z p.Sęk

6. historia

 

2. przygot. do egzaminu z p.Kanarkowską

SZKOŁA

klasa 5 - lekcja 6 odwołana

Zmiany w podziale godzin na piątek 13 listopada 2015r.

Nieobecni:p.B.Kanarkowska

SZKOŁA

Klasa 3 Klasa 5 Klasa 6b
3. zajęcia z p.Miszutą

2. zaj. techniczne

5,6. ------

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 12 listopada 2015r.

Nieobecni:p.B.Kanarkowska, Ksiądz, p.S.Solak

GIMNAZJUM

Klasa Ia

gr.p.Kanarkowskiej

Klasa IIIa

gr.p.Kanarkowskiej

3. wf cala klasa z p.Nowak

5. świetlica z p.M.Bień

4. świetlica z p.M.Łytek

SZKOŁA

Klasa 1 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5
4. zajęcia z p.F.Kołacz 3. zajęcia z p.Miszutą

3. plastyka

1,2. wf z p.Nowak

Zmiany w podziale godzin na wtorek 10 listopada 2015r.

Nieobecni:p.B.Kanarkowska

Żywa lekcja zoologii (sala gimnastyczna).

GIMNAZJUM

Klasa IIa

 

7. religia z IIb

8. -----

SZKOŁA

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6b
3. lekcja zoologii, opieka p.Miszuta

5. wf z p.Solakiem

4. matematyka

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 9 listopada 2015r.

Nieobecni: p.B.Kanarkowska

GIMNAZJUM

Klasa Ia

gr.p.Kanarkowskiej

Klasa IIa

gr.p.Kanarkowskiej

Klasa IIIa

gr.p.Kanarkowskiej

7. ----- 3. świetlica z p.M.Łytek 4. świetlica z p.B.Kamińską

SZKOŁA

Klasa 3 Klasa 4
6. zajęcia z p.Miszutą

5. j.polski

 

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 6 listopada 2015r.

Nieobecni: p.A.Koster

Zmiany w podziale godzin na czwartek 5 listopada 2015r.

Nieobecni: p.A.Koster

Zmiany w podziale godzin na środę 4 listopada 2015r.

Nieobecni: p.A.Popiołek,p.J.Lecznar,p.A.Koster

GIMNAZJUM

Klasa Ia
3. religia

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY - CZĘŚĆ MATEMATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

Klasa IIIa

Klasa IIIb  

Lekcja 2 i fragment 3

Próbny egzamin – przedmioty przyrodnicze
(60 minut) sala II

Nadzór p.B.Kamińska

Lekcja 2 i fragment 3

Próbny egzamin - przedmioty przyrodnicze
(60 minut) sala V

Nadzór p.A.Czapla

Lekcja 3

j.polski

Lekcja 3

matematyka

Lekcje 4,5

Próbny egzamin – matematyka
(90minut) sala II

Nadzór p. M.Łytek (lekcja 4)

              p. H.Strączek (lekcja 5)

Lekcje 4,5

Próbny egzamin – matematyka
(90minut) sala V

Nadzór p. B.Riess (lekcja 4)

               p.E.Mazur (lekcja 5)

Lekcje 6-8

Bez zmian

Lekcje 6-8

Bez zmian

 

SZKOŁA

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6a świetlica dla małych

4. religia

5. j.polski

6. ----

1,2. ----

klasa przychodzi na 9.50

5,6. ----

3.j.polski

4.j.polski

5.religia

6.j.ang.

7. ----

6. p.M.Bień

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 3 listopada 2015r.

Nieobecni: p.A.Popiołek,p.J.Lecznar,p.A.Koster

GIMNAZJUM

Klasa Ia Klasa IIa Klasa IIb
2. ---- klasa zaczyna lekcje o 9.50, ale uczniowie,którzy przyjdą lub przyjadą - wf z klasą 6a (z p.Nowak)

4. religia

6. matematyka

7,8.-----

 

3.j.polski

5. matematyka

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY - CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

Klasa IIIa

Klasa IIIb  

Lekcja 2 i fragment 3

Próbny egzamin – historia i wos
(60 minut) sala II

Nadzór p.B.Kamińska

Lekcja 2 i fragment 3

Próbny egzamin – historia i wos
(60 minut) sala V

Nadzór p.M.Łytek

Lekcja 3

biologia

Lekcja 3

matematyka

Lekcje 4,5

Próbny egzamin – j.polski
(90minut) sala II

Nadzór p. p.B.Kamińska (lekcja 4)

              p.M.Łytek (lekcja 5)

Lekcje 4,5

Próbny egzamin – j.polski
(90minut) sala V

Nadzór p. A.Nowak (lekcja 4)

               p.M.Sęk (lekcja 5)

Lekcje 6-8

Bez zmian

Lekcje 6-8

Bez zmian

SZKOŁA

Klasa 5 Klasa 6a Klasa 6b

1. -----

3. wf z p.Nowak

2. wf z p.Nowak

1.g.wych.

7.-----

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 2 listopada 2015r.

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych, szkoła pełni dyżur opiekuńczy. Zapotrzebowanie na opiekę świetlicowa rodzice zgłaszją wychowawcom do piątku 30.10.

Zmiany w podziale godzin na piątek 30 października 2015r.

Nieobecni:p.J.Miszuta, p.M.Łytek, p.A.Popiołek, pJ.Lecznar

PRÓBNA EWAKUACJA Z BUDYNKU SZKOŁY - rozpoczęcie godz. 12.45. 

Klasy 2ab i 3 będą zwolnione do domu ok.12.50 z boiska szkolnego (po przećwiczeniu wyjścia z budynku).

GIMNAZJUM

Klasa Ia Klasa IIa Klasa IIb Klasa IIIa

Klasa IIIb

2. plastyka

4. matematyka

7. ------

2. matematyka

4. polski

7. ------

1. -----

 

7. ------

3. geografia

 

7. ------

2. biologia

6. matematyka

7. ------

 

Autobus szkolny odjedzie po 6 lekcji.

SZKOŁA

Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6a Klasa 6b świetlica dla małych

9.50-12.35

1,2. ------

3,4 j.angielski

5. zajęcia biblioteczne
z p.M.Sęk

6,7. ------

3.wf

1. plastyka

5,6. ----

1. -----

1.matematyka

4. j.polski

 

7. p.B.Kanarkowska

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 29 października 2015r.

Nieobecni:p.J.Miszuta, p.A.Popiołek, Ksiądz, p.J.Lecznar

klasy IIab (chętni uczniowie), IIIab oraz p.B.Kołacz i p.R.Stach  na lekcjach 6,7,8

(warsztaty prozdrowotne ok.90 min- szczegółowe informacje u p.B.Kołacz), powrót na autobus szkolny 15.10.

GIMNAZJUM

Klasa IIa Klasa IIb Klasa IIab Klasa IIIa

Klasa IIIb

2. j.polski

4. matematyka

4. j.polski

5. g.wych.

6. świetlica z p.M.Łytek

7. biologia

5. wf z p.Solakiem

6,7,8. warsztaty

3.świetlica z p.M.Sęk

6,7,8. warsztaty

SZKOŁA

Klasa 3 Klasa 4 świetlica dla małych

9.50-13.30

1,2. ------

3. plastyka z p.Tekieli

4. wf z p.Solakiem

5. zajęcia z p.T.Kołacz

6.zajęcia z p.T.Kołacz

2. wf z p.A.Nowak 7. p.E.Mazur

 

Zmiany w podziale godzin na środę 28 października 2015r.

Nieobecni:p.J.Miszuta, p.A.Popiołek, p.M.Łytek (konkurs), p.J.Lecznar

klasy IIIab oraz p.A.Czapla i p.B.Kołacz (wyjazd na warsztaty filmowe po 5 lekcji)

Zajęcia z etnografii (uczniowie SP zainteresowani konkursem etnograficznym; lekcje 2-5) - informacje u p.A.Czapli

GIMNAZJUM

Klasa Ia Klasa IIa Klasa IIb Klasa IIIa

Klasa IIIb

2,3. ----

klasa przychodzi na 10.50 

1. -----

3. informat.

4. matematyka

6. j.angielski (grupy)

3. świetlica z p.A.Czaplą

4. religia

2. przygot. do egzaminu (j.angielski) z p.B.Kanarkowską
 

SZKOŁA

Klasa 1 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6a Klasa 6b świetlica dla małych

 

4. religia (z czwartku)

9.50-13.30

1,2. ------

3. religia (z czwartku)

4. zaj.komp.

5,6. zajęcia z p.T.Kołacz

5. matematyka z p.M.Mastalerz

2.j.polski z p.Czaplą

 

5,6. -----

3. religia

4. zaj.techn.

6.-----

7. ---- 6. p.M.Sęk

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 27 października 2015r.

Nieobecni:p.J.Miszuta, p.S.Solak (zawody), p.J.Lecznar

Klasy IIIab - zajęcia wf z p.a.Nowak

GIMNAZJUM

Klasa Ia Klasa IIa Klasa IIb Klasa IIIa

Klasa IIIb

2.j.angielski z p.Kanarkowską

6. historia

3. j.polski

4. matematyka

 

5. świetlica z p.Sęk

SZKOŁA

Klasa 3 Klasa 5

9.50-13.30

1,2. ------

3. religia

4. wf z p.Nowak

5. zajęcia z p.T.Kołacz

6. j.angielski

1. -----

6. -----

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 26 października 2015r.

Nieobecni:p.J.Miszuta

SZKOŁA

Klasa 3

9.50-13.30

1,2. ------

3,4. zajęcia z p.F.Kołacz

5. wf z p.Nowak

6. j.angielski

 

Zmiany w podziale godzin na piatek 23 października 2015r.

Nieobecni: p.S.Solak (zawody), p.J.Miszuta, p.M.Bień

SKS koszykówka o godzinie 7:45 odwołany ze względu na wyjazd p.S.Solaka na zawody

GIMNAZJUM

Klasa IIab Klasa IIa Klasa IIb Klasa IIIa

Klasa IIIab

5. wf p.Nowak

6. j.polski

(z czwartku)

7.j.polski

(z czwartku)

5.j.polski 4. wf p.Nowak

 

SZKOŁA

Klasa 3 Klasa 5

Klasa 6ab

świetlica dla małych

9.50-13.30

1,2. ------

3. j.angielski

4. j.angielski

5. zajęcia z p.T.Kołacz

6. zajęcia z p.T.Kołacz

3. wf z p.Nowak 2. wf z p.Nowak, opieka p.Sęk 7. p.B.Kanarkowska

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 22 października 2015r.

Nieobecni: p.A.Łydek, p.J.Miszuta i  klasa 3 (wycieczka do Krakowa, zbiórka w szkole o 8.30)

GIMNAZJUM

Klasa IIa

Klasa IIb

Klasa IIIa Klasa IIIb

4. chemia

5. religia

7. -----

3,4.   warsztaty (pozostałe lekcje bez zmian) 5,6.   warsztaty (pozostałe lekcje bez zmian)

 

Zmiany w podziale godzin na środę 21 października 2015r.

Nieobecni: p.J.Miszuta; p.A.Koster (konkurs), p.M.Sęk, p.S.Solak oraz klasa 5 (wycieczka do Ogrodzieńca, zbiórka w szkole o godzinie 7:30)

Gr.wf p.Solaka – zajęcia z p.A.Nowak

SZKOŁA

Klasa 3

Klasa 6ab

9.50-13.30

1,2. ------

3. zaj.komp.

4. zajęcia z p.T.Kołacz

5. zajęcia z p.T.Kołacz

6. zajęcia z p.T.Kołacz

2. wf z p.Nowak, opieka p.Lecznar

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 20 października 2015r.

Nieobecni: p.J.Miszuta

Lekcje kończą sie o godz.14.20; dla dzieci z klasy 1 - opieka do godz.15.10

Od 14.30 - szkolenie dot.dziennika elektronicznego w pracowni komp. (nauczyciele)

Klasa 3

9.50-13.30

1,2. ------

3. religia

4. wf z p.Nowak

5. zajęcia z p.T.Kołacz

6. j.angielski

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 19 października 2015r.

Nieobecni: p.J.Miszuta, p.A.Nowak (szkolenie)

Grupy wfp.Nowak mają zajęcia z p.S.Solakiem

Klasa 3

9.50-13.30

1,2. ------

3,4. zajęcia z p.F.Kołacz

5. zajęcia z p.pedagog

6. j.angielski

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 16 października 2015r.

Nieobecni: p.M.Łytek (konkurs), p.J.Miszuta

GIMNAZJUM

Klasa Ia Klasa IIb Klasa IIIa Klasa IIIb

4.chemia

7. ----; świetlica dla dojeżdżających p.B.Kanarkowska

 

1. -----

3. historia

2. biologia

6. matematyka

SZKOŁA

Klasa 3 świetlica dla małych

9.50-13.30

3,4. j.angielski

5,6. zajęcia z p.T.Kołacz

7. p.B.Kanarkowska

 

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 15 października 2015r.

Nieobecni: p.M.Łytek, klasy 1-3 i wychowawczynie (wycieczka),

Szkoła podstawowa i gimnazjum kończą lekcje o 11.35.

Klasa 6a - lekcja 4 zaj.komputerowe

Zmiany w podziale godzin na wtorek 13 października 2015r.

Nieobecni: p.S.Solak (zawody piłka halowa chł. gimn.), p.M.Łytek

Szkoła (oprócz klasy 1) i gimnazjum skończą lekcje o 13.30.

GIMNAZJUM

Klasa Ia Klasa IIIa Klasa IIIb Klasa IIab, IIIab

3. wf z p.Nowak

4. g.wych.

7,8. -----

 

5. zaj. z p.pedagog

6. historia

2. wf z p.Nowak 7,8.-------

SZKOŁA

Klasa 5 Klasa 6b
6. zaj. z p.pedagog 7. -----

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 9 października 2015r.

Nieobecni: p.S.Solak (zawody piłka halowa dziewcz. gimn.)

Gr.wf p.S.Solaka mają zajęcia z p.A.Nowak

Zajęcia z koszykówki dla chłopców gimnazjum z p.S.Solakiem odwołane

Zmiany w podziale godzin na środę 7 października 2015r.

Nieobecni:  p.A.Nowak, p.S.Solak (zawody wojewódzkie biegi; zawody gminne piłka nożna), p.M.Mastalerz, p.B.Kamińska

GIMNAZJUM

Klasa Ia Klasa IIa Klasa IIIa Klasa IIIb

Klasa IIab

 

4. historia

5.j.polski

6. religia

3.świetlica z p.M.Sęk 2. przygot.do egzaminu j.angielski z p.Kanarkowską 3.świetlica z p.Czaplą 7,8. ------

SZKOŁA

Klasa 2a

Klasa 4

Klasa 5 Klasa 6a Klasa 6b
4. zajęcia świetlicowe z p.E.Mazur

3. religia

6. -----

4. religia 2. j.polski

1,2. ----

klasa przychodzi na 9.50 (nie wcześniej!!!)

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 6 października 2015r.

Klasy: 1, 3, 4, 6a, IIa i IIb - zmiana podziału godzin od 5 października (szczegóły w zakładkach)

Nieobecni:  p.A.Popiołek,

GIMNAZJUM

Klasa IIa Klasa IIb

4. matematyka ze środy(zamiast historii)

7. świetlica z p.Sęk

5. j.polski (zamiast historii)

SZKOŁA

Klasa 5

Klasa 6a Klasa 6b

3. wf z p.A.Nowak

2. wf z p.A.Nowak 1. wf z p.A.Nowak

 

Klasa 1 SP plan lekcji od 5 października

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-8.45

10.50-14.20

10.50-15.10

10.50-14.20

10.50-15.10

10.50-14.20

8.55-9.40

 

 

 

 

 

9.50-10.35

 

 

 

zkk

 

10.50-11.35

j.angielski

religia

edu-wf

religia

zaj.komp.

11.50-12.35

edu

edu-wf

edu

edu

edu

12.45-13.30

edu

edu

edu

edu

edu

13.35-14.20

edu-wf

edu

j.angielski

edu

edu

14.25-15.10

 

edu

 

edu

 

 

Klasa 3 SP plan lekcji od 5 października

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-8.45

 

 

 

 

 

8.55-9.40

zkk

Edu-wf

 

 

 

9.50-10.35

Edu

religia

zaj.komp

religia

j.angielski

10.50-11.35

Edu

Edu

Edu

Edu

Edu

11.50-12.35

Edu

Edu

Edu

Edu-wf

Edu

12.45-13.30

j.angielski

Edu

Edu

Edu

Edu-wf

13.35-14.20

 

 

Edu

Edu

 

 

Zmiany w podziale godzin na piątek  2 października 2015r.

Nieobecni:  p.M.Mastalerz, p.G.Palczewska

GIMNAZJUM

Klasa Ia Klasa IIa Klasa IIb

Klasa IIIab

gr.p.Palczewskiej

6. świetlica z p.M.Sęk 4. j.polski 3. świetlica z p.A.Nowak 7. ------

SZKOŁA

Klasa 4

Klasa 6a

5. świetlica z p.M.Łytek

4. matematyka

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 1 października 2015r.

Nieobecni:  p.M.Mastalerz, p.A.Koster

Klasa IIb: lekcja 2 - j.polski, lekcja 5 - g.wych, lekcja 7. ----

Zmiany w podziale godzin na środę 30 września 2015r.

Nieobecni: p.A.Nowak, p.M.Sęk (zawody powiatowe), p.M.Mastalerz, p.A.Koster

GIMNAZJUM

Zajęcia wf z p.S.Solakiem

Klasa IIa - świetlica z p.A.Czaplą

SZKOŁA

Klasa 2a

Klasa 4 Klasa 6b

4. zaj. świetlicowe z p.E.Mazur

 

3. wf z p.S.Solakiem Zajęcia wf z p.S.Solakiem

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 29 września 2015r.

Nieobecni: p.A.Czapla

SZKOŁA

Klasa 4

Klasa 6a Klasa 6b

4. j.angielski

5,6. ------

1. -----

1,2. ------

3. j.angielski

4. historia

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 28 września 2015r.

Nieobecni: p.S.Solak (szkolenie)

GIMNAZJUM

Klasa Ia Klasa IIab Klasa IIIab
3. wf z p.Nowak

4. wf z p.Nowak, opieka p.M.Sęk

2. wf z p.Nowak, p.M.Sęk

SZKOŁA

Klasa 6ab chłopcy

5,6. wf z p.Nowak,

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 25 września 2015r.

Nieobecni: p.S.Solak,

GIMNAZJUM

Klasa IIab Klasa IIIab

5. wf z p.Nowak

4. wf z p.Nowak, opieka p.Kanarkowska

SZKOŁA

Klasa 6ab Klasa 5

2. wf z p.Nowak, opieka p.Sęk

3. wf z p.Nowak

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 24 września 2015r.

Nieobecni: p.S.Solak, wolontariusz Al.

GIMNAZJUM

Klasa Ia

3. wf z p.Nowak

 

SZKOŁA

Klasa 5

1,2. ----

klasa przychodzi na 9.50

 

Zmiany w podziale godzin na środę 23 września 2015r.

Nieobecni: p.A.Nowak, p.M.Sęk (zawody:biegi przełajowe w Miękini), p.S.Solak

GIMNAZJUM

Klasa Ia Klasa IIab

5. biologia

6.j.angielski (grupy)

7,8. ------

 

SZKOŁA

SKS dla dziewcząt klas 4-6 o godzinie 7:45 z p. Solakiem odwołany

Klasa 2a

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6a Klasa 6b

4.religia 

3.j.polski 

4.zaj.techniczne

2. j.angielski z wolontariuszką

2.j.polski

7.------

 

Zmiany w podziale godzin na piatek 18 września 2015r.

Nieobecni: p.S.Solak i klasa 5 (VI Gminny Turniej Orlika o Puchar Premiera)

GIMNAZJUM

Klasa IIa Klasa IIb

Klasa IIab

Klasa IIIab

lekcje z Marianą - sala IV

4. geografia

7. ------

3. geografia

4. religia

7. ------

5. wf z p.A.Nowak, dodatkowa opieka p.J.Lecznar

4. wf z p.A.Nowak, dodatkowa opieka p.B.Riess

1.-

2.IIa

3.I

4.IIb

5.IIIb

6.IIIa

SZKOŁA

Klasa 6ab

lekcje z Ali - sala VI świetlica dla małych

2. wf z p.A.Nowak, dodatkowa opieka p.B.Kanarkowska

1.-

2.-

3.6a

4.4

5.6b

6.6b

6. p.D.Tekieli

7. p.B.Kanarkowska

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 17 września 2015r.

Nieobecni: p.S.Solak, p.M.Sęk (VI Gminny Turniej Orlika o Puchar Premiera)

GIMNAZJUM

Klasa Ia

lekcje z Marianą - sala IV

3. wf z p.A.Nowak

1.-
2.IIb
3.IIa
4.III (grupa p.Kanarkowskiej)
5. I (grupa p.Witkowskiej)

SZKOŁA

Klasa 5

lekcje z Ali - sala VI

1,2. ------

klasa przychodzi na 9.50

 
1. -
2. kl.6b
3. kl.4
4. kl.6a
5. kl. 5

 

Zmiany w podziale godzin na środę 16 września 2015r.

Nieobecni: p.A.Łydek, p.A.Nowak, p.M.Sęk oraz zawodnicy III Starożytnych Igrzysk Olimpijskich Młodzieży (Pola golfowe w Paczółtowicach)

GIMNAZJUM

Klasa Ia

Klasa IIa

Klasa IIb

5,6. wf z p.S.Solakiem

2. matematyka

3. świetlica z p.A.Czaplą

3. matematyka

SZKOŁA

Klasa 2a

Klasa 4

Klasa 6ab

dziewczyny

4. zajęcia świetlicowe z p.E.Mazur

3. wf z p.S.Solakiem 2. wf z 6ab chł.(opieka p.A.Czapla)

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 11 września 2015r.

Nieobecni: p.J.Miszuta oraz klasa 3 (wycieczka do Lasu Orley - zbiórka g.9.00, powrót ok.12.30),

Zmiany w podziale godzin na piątek 4 września 2015r.

Nieobecni: p.J.Miszuta oraz klasa 3 (wycieczka do Ojcowa),
p.E.Gumula-Mazur (konkurs w Krzeszowicach)

Klasa IIa

Klasa IIb

Klasa IIIa

Klasa IIIb

7. -----

4. religia

7. -----

6. mat/pol z kl. IIIb

5. j.polski