Zespół Szkół im.Tadeusza Kościuszki w Zalasiu
 
Strona główna
   
ZMIANY W PODZIALE GODZIN SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM ZAJĘCIA DODATKOWE DYŻURY NAUCZYCIELI DLA UCZNIÓW NAUCZYCIELE ŚWIETLICA DZWONKI

Podział godzin

ZMIANY W PODZIALE GODZIN

Zmiany w podziale godzin na piatek 6 maja 2016 r.

Nieobecni: p.S.Solak

Na lekcji 4 - spotkanie dla dziewczynek z klas 5-6 "Między nami kobietkami".

Zmiany w podziale godzin na czwartek 5 maja 2016 r.

Nieobecni:p.S.Solak

Zmiany w podziale godzin na środę 4 maja 2016 r.

Nieobecni:p.S.Solak

Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas 1-3 SP.

GIMNAZJUM

Klasa Ia  Klasa IIab chłopcy
wf cała klasa z p.Nowak 7,8. -----

SZKOŁA

Klasa 5 Klasa 6ab
4. wf z p.Nowak

2. wf z p.Nowak (opieka p.Sęk)

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 2 maja 2016 r.

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych, szkoła pełni dyżur opiekuńczy

Zmiany w podziale godzin na piątek 29 kwietnia 2016 r.

Nieobecni: p.J.Lecznar,

Szkolny Konkurs Recytatorski.

GIMNAZJUM

Klasa IIa 

Klasa IIb

2. matematyka

4. j.polski

2. j.polski

3.g.wych

4.matematyka

7. ------

SZKOŁA

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6a
3.matematyka z p.Mastalerz 5. ---- 1. matematyka

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 28 kwietnia 2016 r.

Nieobecni: p.J.Lecznar,

We czwartek p.A.Nowak organizuje meeting lekkoatletyczny dla uczniów klas 4-6 SP. Będziemy gościć uczniów z ZS w Tenczynku.

GIMNAZJUM

Klasa IIIa 

Klasa IIIb

3. j.polski

5.matematyka

3.matematyka

SZKOŁA

Klasa 4

Klasa 6a
2. historia 4.religia

 

Zmiany w podziale godzin na środę 27 kwietnia 2016 r.

Nieobecni: p.J.Lecznar, p.B.Riess i p.R.Wciślak oraz klasy 6ab (warsztaty w Krzeszowicach), p.K.Krynicka (konkurs), p.A.Popiołek, p.M.Sęk, p.S.Solak (zawody)

GIMNAZJUM

Klasa Ia n.ind. K.K. Klasa IIb Klasa IIab chłopcy Klasa IIIab gr.p.Wciślak Klasa IIIb
3. religia 4. 2. ----- 7,8. ---- 5. świetlica z p.Bień 7. religia

SZKOŁA

Klasa 1 Klasa 2a Klasa 2b Klasa 4 n.i,P.B. Klasa 5 Klasa 6ab świetlica dla małych
7. zaj. z p.F.Kołacz

1. zaj.komp. z p.R.Stachem

2.wf z p.Nowak

3. zaj. edukacyjne z p.J.Miszutą

4. religia

4. zaj z p.T.Kołacz

2. j.polski

3.wf

4. j.angielski

5. j.polski

6. -----

1. zaj.komp.

2. j.polski z klasą

1,2 -----

3.j.angielski

4. zaj.techn.

5,6. -----

klasy na wycieczce

6. p.A.Czapla

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 26 kwietnia 2016 r.

Nieobecni: p.J.Lecznar, p.A.Łydek (konkurs), p.M.Sęk, p.E.Mazur (konkurs)

GIMNAZJUM

Klasa Ia Klasa IIa Klasa IIb

Klasa IIIa 

Klasa IIIb

2. zaj. z p.pedagog

8. ----

2,3. ----

6. matematyka

2,3. -----

5. matematyka

4. wf z p.Nowak

 

5. wf z p.Nowak

SZKOŁA

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6a świetlica dla małych

6. -----

4. wf

6. ----

5. j.angielski

1.p.J.Miszuta

2,3. dzieci pod opieką p.K.Krynickiej

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 25 kwietnia 2016 r.

Nieobecni: p.J.Lecznar

SZKOŁA

Klasa 4 n.ind.PB Klasa 5 Klasa 6a

2. plastyka

4.zaj. z p.pedagog 3. plastyka

1.------

 

Zmiany w podziale godzin na piatek 22 kwietnia 2016 r.

Nieobecni: p.J.Lecznar, p.A.Koster i uczniowie klas IIIab (Targi Edukacyjne w Krzeszowicach)

GIMNAZJUM

n.ind K.Kuźma Klasa IIa Klasa IIb

Klasa IIIab - 

4. j.angielski

4. świetlica z p.A.Nowak 2. -----

1. w.prorodzinne

2. biologia

3. wf z p.Solakiem

4. matematyka 

5. geografia

6. j.polski

7. zaj.techn

SZKOŁA

Klasa 4 n.ind.PB Klasa 5 Klasa 6a świetlica dla małych

3. wf z p.Nowak

 

4. religia z klasą 5. -------

1.matematyka z p.Kamińską (sprawdzian z brył zapowiadany na 8.04)

2. p.B.Kamińska

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 21 kwietnia 2016 r.

Nieobecni:p.R.Wciślak (konkurs), p.J.Lecznar

p.A.Czapla i p.B.Kołacz oraz klasa Ia (warsztaty od lekcji 6, wyjazd g.12.40)

 

GIMNAZJUM

n.ind. K.Kuźma Klasa Ia

Klasa Ia

gr.p.Polok

Klasa IIa Klasa IIb KLasa IIIa

Klasa IIIb

5. biologia

6. geografia (albo warsztaty z klasą Ia)

6-8. warsztaty

4. świetlica z p.Mazur

6. matematyka z piątku

7. ----

3. religia

7. zaj.art.

8. ---

5. zaj.techn.

8. ------

Autobus odjedzie po 7. lekcji

SZKOŁA

Klasa 2a Klasa 4 n.ind.PB Klasa 6a świetlica dla małych

4. zaj. z p.K.Krynicką

2. j.angielski

6. ----

6. -----

3. j.angielski z p.Kanarkowską

4. religia

5. matematyka z p.Kamińską

1-3. p.E.Mazur

6. świetlica z p.Kanarkowską

 

W dniach 18-20 kwietnia (poniedziałek, wtorek, środa) uczniowie klas III gimnazjum piszą egzamin.

Dla uczniów gimnazjum są to dni wolne od zajęć edukacyjnych.

Uczniów szkoły podstawowej obowiązuje poniższy harmonogram:

 DZIEŃ CZYTELNICTWA projekt biblioteki gminnej i szkolnej

Zajęcia od 12.45 do 15.10 (uczniowie przychodzą bez książek)

Lekcja 1 – zajęcia tematyczne z wychowawcami (opiekunami klas)

Lekcja 2 – spotkanie na dolnym korytarzu (prezentują się klasy 1-3)

Lekcja 3 – spotkanie na dolnym korytarzu (prezentują się klasy 4-6)

p.Faustyna Kołacz klasa 1

p.Karolina Krynicka klasa 2a

p.Teresa Kołacz klasa 2b

p.Janina Miszuta klasa 3

p.Anna Czapla klasa 4

p.Anna Popiołek klasa 5

p.Renata Wciślak klasa 6a

p.Małgorzata Sęk klasa 6b

Zmiany w podziale godzin na piatek 15 kwietnia 2016 r.

Nieobecni:p.A.Nowak (zawody), p.A.Popiołek, p.A.Łydek oraz klasy IIab (teatr), p.J.Lecznar, p.K.Krynicka (od lekcji 3)

GIMNAZJUM

Klasa Ia n.ind K.Kuźma

KLasa IIIa

Klasa IIIb

4. j.polski

5. zaj.art.

6. matematyka

4. j.angielski

3. wf z p.Solakiem

4. chemia z p.B.Riess 

5. matematyka

2. j.polski

3. chemia z p.B.Riess

4. matematyka

Na lekcji 7 klasy IIIab ułożą ławki do egzaminu - sala gimn.(32 miejsca) i sala fizyczna (8 miejsc).

SZKOŁA

Klasa 2a Klasa 4 n.ind.PB Klasa 5 Klasa 6a Klasa 6b świetlica dla małych

3. j.angielski

4. plastyka z p.Tekieli

5. religia

3. matematyka z p.Mastalerz 

6. -----

6. -----

2. matematyka z p.Kaminską

3. zaj.techn.

5.wf

1.---

4. zaj.techn. 3. p.E.Mazur

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 14 kwietnia 2016 r

Nieobecni: p.J.Lecznar

Na lekcji 7 spotkanie gimnazjalistów z przedstawicielami Polonii z Republiki Naddniestrzańskiej. (górny korytarz)

GIMNAZJUM

n.ind K.Kuźma

KLasa IIIa

Klasa IIIb

5. matematyka

5. chemia z p.B.Riess (proszę przynieść podręczniki i zeszyty do chemii)

3. chemia z p.B.Riess (proszę przynieść podręczniki i zeszyty do chemii)

SZKOŁA

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6a

2. historia (zapowiedziany sprawdzian)

3. j.polski (z piątku)

4. religia

 

Zmiany w podziale godzin na środę 13 kwietnia 2016 r.

Nieobecni: p.J.Lecznar, p.S.Solak (od lekcji 4)

GIMNAZJUM

Klasa Ia  Klasa IIa  Klasa IIb  Klasa IIab chłopcy
wf cała klasa z p.Nowak 2. matematyka

3. j.polski

3. matematyka 7,8. -----

SZKOŁA

Klasa 4 n.ind.PB Klasa 5 Klasa 6a świetlica dla małych

5. matematyka z p.Mastalerz - (Pani przypomina o przyniesieniu czekolady)

1. j.polski

2. j.angielski

3. wf

4. j.angielski

3. j.angielski

4. wf z p.Nowak

dzieci pod opieką p.F.Kołacz

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 12 kwietnia 2016 r.

Nieobecni: p.J.Lecznar

GIMNAZJUM

Klasa Ia  Klasa IIa  Klasa IIb  Klasa IIIa Klasa IIIb
2. ----- (świetlica dla dojeżdżająych z p.Mazur)  

2. ----

3. wf z p.Nowak

6. j.polski

2. ------

3. j.polski (ze środy)

4. wf z p.Nowak 5. wf z p.Nowak

SZKOŁA

Klasa 5

1.-----

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 11 kwietnia 2016 r.

Nieobecni:p.M.Polok, p.J.Lecznar; klasy 1-3 SP i wychowawczynie - wycieczka

GIMNAZJUM

Klasa Ia gr.p.Polok Klasa IIa gr.p.Polok Klasa IIb gr.p.Polok Klasa IIIab gr.p.Polok
6. świetlica z p.Riess  

7. ----

7. świetlica z p.Sęk 8. ----

SZKOŁA

Klasa 4 n.ind.PB Klasa 5 Klasa 6a

2. zaj techniczne

4.zaj. z p.pedagog 3. zaj.techniczne

1.--------

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 8 kwietnia 2016 r.

Nieobecni:p.A.Nowak, p.S.Solak, p.M.Sęk (zawody), p.J.Lecznar, p.J.Miszuta

Zbiórka wyznaczonych uczniów na zawody w szkole o godzinie - 9:30

GIMNAZJUM

Klasa IIa Klasa IIb KLasa IIIa

Klasa IIIb

5. biologia

7. ---

2. -----

5. g.wych.

7. ----

3. świetlica

2,3. ---

6. matematyka

SZKOŁA

Klasa 3 Klasa 4 n.ind.P.B. Klasa 5 Klasa 6a Klasa 6b świetlica dla małych

3,4. j.angielski

5. zaj. z p.T.Kołacz

6. zaj. z p.K.Krynicką

3. plastyka

6. ----

6. ----- 4,5. ----

1.przyroda

2. g.wych.

5,6. ----

2. w.prorodzinne

3. p.R.Wciślak

6. p.M.Łytek

7.dzieci pod opieką p.F.Kołacz

 

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 7 kwietnia 2016 r.

Nieobecni: p.J.Lecznar, p.J.Miszuta

O godz.8.00 - próba chóru przed piątkowym koncertem (z instrumentami)

Spotkanie z policją klasy 6ab - lekcja 4, klasy gimnazjum - lekcja 5.

GIMNAZJUM

KLasa IIIa

Klasa IIIb

5.biologia

3. historia

SZKOŁA

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 6a

4,5,6,7 zajęcia z p.Krynicką

2. historia

4. religia

 

 

Zmiany w podziale godzin na środę 6 kwietnia 2016 r.

Nieobecni: p.J.Lecznar, p.B.Kołacz, p.J.Miszuta

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 5 kwietnia 2016 r.

Sprawdzian klas 6. Dzień wolny od zajęć dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Szkoła pełni dyżur opiekuńczy.

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 4 kwietnia 2016 r.

Nieobecni: p.J.Lecznar, p.B.Kołacz

GIMNAZJUM

KLasa IIIa

Klasa IIIb

7. geografia

6. geografia

 

SZKOŁA

Klasa 4 n.ind.PB Klasa 5 Klasa 6a Klasa 6b

2. historia

3. religia

4 przyroda

5. -----

8.55-11.35

3. religia

4. przyroda

5. ---

2. przyroda

3. świetlica z p.Mazur

4.historia

5. religia

1.matematyka z p.Mastalerz

2. j.polski

3. przyroda

4. j,polski

3. j.polski

4. religia

 

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 1 kwietnia 2016 r.

Nieobecni:p.A.Nowak, p.S.Solak, p.M.Sęk (zawody), p.A.Popiołek (konkurs),p.A.Czapla, p.J.Lecznar

Zbiórka wyznaczonych uczniów na zawody w szkole o godzinie - 9:40

GIMNAZJUM

n.ind. K.Kuźma Klasa Ia Klasa IIab KLasa IIIa

Klasa IIIb

4. j.angielski

4. geografia

2-5. j.polski

6.religia

7. biologia

2. j.polski

3. biologia

3. zaj.techn.

7. ------

SZKOŁA

Klasa 4 n.ind.PB Klasa 5 Klasa 6a Klasa 6b świetlica dla małych

3. matematyka z p.Mastalerz

5,6. -----

9.50-11.35

plastyka

religia

2. przyroda

3,4,5. -----

1. ----

2. j.angielski

3. g.wych.

4. matematyka z p.Mastalerz

6. ----

1,2. ------ 3. dzieci pod opieką p.K.Krynickiej

Zmiany w podziale godzin na czwartek 31 marca 2016 r.

Nieobecni:p.A.Popiołek, p.A.Łydek, p.A.Koster oraz klasy IIab (wycieczka), p.J.Miszuta (konkurs), p.A.Czapla, p.J.Lecznar

GIMNAZJUM

n.ind. K.Kuźma Klasa Ia gr.p.Czapli Klasa IIIa KLasa IIIb

Klasa IIIab

gr.p.Czapli

6 religia z klasą

4. świetlica z p.Bień

5.świetlica z p.Sęk

6.zaj.techn.

8. -----

3.świetlica z p.Polok 2. ----

SZKOŁA

Klasa 3 Klasa 4 n.ind.PB Klasa 5 Klasa 6a Klasa 6b świetlica dla małych

9.50-12.35

1,2. ----

3. religia

4. j.angielski

5. zaj.komp

1,2. ---- klasa przychodzi na 9.50

10.50-12.35

4.wf

5.wf

5. zaj.techn

1. ----

4. matematyka z p.Mastalerz

4. plastyka

5. matematyka z p.Kamińską

7.p.E.Mazur

 

Zmiany w podziale godzin na środę 30 marca 2016 r.

Nieobecni:p.M.Łytek, p.A.Nowak oraz klasy IIIab (wycieczka), p.A.Czapla, p.B.Kamińska, p.J.Lecznar

GIMNAZJUM

n.ind. K.Kuźma Klasa Ia Klasa IIa KLasa IIb

Klasa IIab

dziewczyny

3. ---- uczeń przychodzi na 10.50

2. historia

3.świetlica z p.Sęk

5,6. wf z p.Solakiem

8. -----

2.informatyka

3. historia

5. j.polski

6. wos (z czwartku)

8. -----

7,8. -----

Autobus odjedzie o 14.10. (dojeżdzający uczniowie wyjdą na autobus 10 min. przed dzwonkiem)

SZKOŁA

Klasa 4 n.ind.P.B. Klasa 5 Klasy 6ab Klasa 6a Klasa 6b świetlica dla małych

3. wf z p.Solakiem

4.przyroda

5. j.angielski

6. -----

1.j.angielski 2. j.angielski

2.wf z p.Solakiem

 

3. religia

4.zaj.techn

5.j.angielski

6,7. ----

1. ------

4. j.angielski

6. religia

6. p.B.Kanarkowska

 


Zmiany w podziale godzin na środę 23 marca 2016 r.

Nieobecni:p.M.Łytek,

GIMNAZJUM

Klasa Ia KLasa IIIa
2. ------

3. religia

4.wf z p.Nowak

SZKOŁA

Klasa 6b

1. matematyka

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 22 marca 2016 r.

Nieobecni:p.M.Łytek, p.M.Mastalerz

GIMNAZJUM

Klasa Ia KLasa IIa Klasa IIb Klasa IIIa Klasa IIIb

3.wf

4.wf

2. ----

3. j.polski

2. -----

5.wf

6.Spotkanie z przedstawicielami szkoły ponadgimnazjalnej - sala fizyczna

 

1,2. ------

6. Spotkanie z przedstawicielami szkoły ponadgimnazjalnej - sala fizyczna

 

SZKOŁA

Klasa 6a

7. -------

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 21 marca 2016 r.

Nieobecni:p.M.Łytek, p.A.Czapla (konkurs)

Wiosenny Uniwersytet Dziecięcy - 8.00-12.00

Wiosenny Intelekt Maraton - 8.45-12.00

Zmiany w podziale godzin na piątek 18 marca 2016 r.

Nieobecni:p.M.Łytek, p.A,Nowak (zawody),p.M.Sęk

p.A.Koster, p.E.Mazur oraz klasy IIIab (targi eduk. w Krakowie)

Wiosenny Przegląd Piosenki - eliminacje sala I, z nauki będą wyłaczone sale I, II i VI (piętro

GIMNAZJUM

Klasa Ia naucz.ind.K.K. Klasa IIab
3. wf z p.Solakiem 5. matematyka z klasą Ia 5. wf z p.Solakiem

SZKOŁA

Klasa 4 n.ind P.B. Klasa 6ab

świetlica dla małych

2. przyroda

6. -----

6. ---wf odwołany

2. wf z p.Solakiem

1. p.E.Mazur

2. p.B.Kamińska

3. dzieci pod opieką p.K.Krynickiej

6. p.B.Kamińska

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 17 marca 2016 r.

Nieobecni:p.M.Łytek, p.A.Nowak (zawody)

klasy IIIab oraz p.B.Kołacz (od lekcji 6 - warsztaty)

GIMNAZJUM

naucz.ind.K.K. KLasa IIa Klasa IIb Klasa IIIa Klasa IIIb

1,2. ----

3. wf

4. matemat

5. biologia

6. religia z klasą

7. plast.

8. informatyka z grupą 2

6. historia 7. -----

 

3. matematyka

4. wf z p.Solakiem

 

6,7,8. warsztaty

4. biologia

5. matematyka

 

 

6,7,8. warsztaty

 

SZKOŁA

Klasa 4 n.ind P.B.

Klasa 5 

 

Klasa 6a

Klasa 6b

Klasy 6ab

dziewczyny

3.j.angielski

4. zaj.komp.

5,6. -----

8.00-9.40

1. j.polski

2. historia

2. zaj.komp.

3. przyroda

4. religia

2. religia

3.plast

2. plastyka

3. zaj.komp

6,7. -----

 

Zmiany w podziale godzin na środę 16 marca 2016 r.- REKOLEKCJE 

Nieobecni: p.S.Solak, p.M.Łytek

O godz.8.55 - próba chóru przed piątkowym konkursem (z instrumentami)

GIMNAZJUM

 

Klasa Ia

Naucz.ind.K.Kuźma

Klasa IIa

Klasa IIb

Klasa IIIa

Klasa IIIb

1.8.00-8.30

2.8.35-9.05

3.9.15-9.45

4.10.00-10.30

5.10.45-11.15

6.11.20-11.50

7,8. -----

 

1.----

2. religia

 

 

 

9.15-11.50

lekcje bez zmian

 

 

1.-----

 

 

 

 

1.------

 

3.religia

4. j.polski

6. ----

 

1. ------

3.świetlica z p.Sęk

4.świetlica z p.Sęk

 

 

 

6.edb- odwołana

1.------

Autobus szkolny odjedzie o godz.12.00.

SZKOŁA

 

Klasa 1

Klasa 2a

Klasa 2b

Klasa 3

Klasa 4

naucz.ind.

Klasa 5

Klasa 6a

Klasa 6b

1.8.00-8.30

2.8.35-9.05

3.9.15-9.45

4.10.00-10.30

5.10.45-11.15

6.11.20-11.50

 

10.00-11.40-lekcje z p.F.Kołacz

Od 12.00 klasa pod opieką wych. w kościele na Mszy św. (do ok. godz.13.00)

8.00-11.40

Zajęcia z p.K.Krynicką

na l.4 –religia

8.00-11.40

Zajęcia z p.T.Kołacz

na l.4 –j.angielski

 

9.15-11.50

Zajęcia z p.J.Miszutą,

na l.3-zaj.komp.

na l.4 –j.angielski

 

 

 

 

 

7.35-9.45

lekcje bez zmian

 

 4.wf z p.Nowak

 

 1. -----

Zmiany w podziale godzin na wtorek 15 marca 2016 r.- REKOLEKCJE 

Nie ma lekcji, szkoła pełni dyżur opiekuńczy

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 14 marca 2016 r.- REKOLEKCJE 

Nieobecni: p.B.Riess, p.A.Czapla, p.a.Popiołek oraz uczniowie klasy 6a i kółko etnograficzne (wycieczka i konkurs), p.S.Solak

GIMNAZJUM

 

Klasa Ia

Naucz.ind.K.Kuźma

Klasa IIa

Klasa IIb

Klasa IIIa

Klasa IIIb

1.8.00-8.30

2.8.35-9.05

3.9.15-9.45

4.10.00-10.30

5.10.45-11.15

6.11.20-11.50

7-8. -------

 

1.     ----

 

 

5.j.ang.cała klasa z p.Kanarkowską

6.lekcja odwołana

9.15-10.30

 

3.wf

4. matematyka

1.     -----

 

 

 

5. j.polski

1. ------

1. ------

 

 

3. j.polski

 

 1. ----

 

5.j.polski

6.wos- odwołany

Autobus szkolny odjedzie o godz.12.00.

SZKOŁA

 

Klasa 1

Klasa 2a

Klasa 2b

Klasa 3

Klasa 4

naucz.ind.

Klasa 5

Klasa 6a

Klasa 6b

1.8.00-8.30

2.8.35-9.05

3.9.15-9.45

4.10.00-10.30

5.10.45-11.15

6.11.20-11.50

7. -------

 

10.00-11.40-lekcje z p.F.Kołacz

Od 12.00 klasa pod opieką wych. w kościele na Mszy św. (do ok. godz.13.00)

8.00-11.40

Zajęcia z p.K.Krynicką

na l.5 –j.angielski

8.00-11.40

Zajęcia z p.T.Kołacz

 

 

9.15-11.50

Zajęcia z p.J.Miszutą,

nie będzie j.angielskiego

 

 1. matematyka

3.j.ang.

 4. zaj.z p.pedagog

 

 

8.35-11.15

3.j.angielski z klasą 4

 1,2. -----

klasa przychodzi na 9.15

klasa nieobecna

4.5,6 - odwołane

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 11 marca 2016 r.

Nieobecni: p.B.Riess, p.S.Solak (zawody)

GIMNAZJUM

Klasa IIa Klasa IIb

Klasa IIab

chłopcy

Klasa IIIa

Klasa IIIab

chłopcy

7. -------

6. g.wych.

7. -----

5.wf z p.Nowak, opieka p.M.Sęk 2. j.polski (z czwartku) 3.wf z p.Nowak, opieka p.M.Sęk

SZKOŁA

Klasa 5 Klasa 6a

Klasa 6b 

 

Klasy 6ab

chłopcy

świetlica dla małych 

3.plastyka

4.wf z p.Nowak

5. religia

4. zaj.techn. 2. wf z p.Nowak, opieka p.M.Sęk 3. dzieci pod opieką p.K.Krynickiej

 

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 10 marca 2016 r.

Nieobecni: p.B.Riess

naucz.ind.K.Kuźma

Klasa IIb

 

Klasa IIIa Klasa IIIb

5. geografia

6. zaj.techn.

2. historia (ze srody)

 

4. zaj.tech.

8. ----

 

j.polski do odrobienia w piątek l.2

4.j.polski

5. matematyka (ze środy)

 

SZKOŁA

Klasa 5 Klasa 6b

3.j.polski

1. matematyka

 

Zmiany w podziale godzin na środę 9 marca 2016 r.

Nieobecni:p.B.Riess;  p.A.Czapla, p.A.Popiołek oraz ucz. kółka etnograficznego (wycieczka)

GIMNAZJUM

Klasa Ia

 

naucz.ind.K.Kuźma Klasa IIa Klasa IIb Klasa IIIa Klasa IIIb

2. ----

3. j.polski

3,4. -----

2. informatyka

4. j.polski

2.matematyka (z czwartku)

 2. j.polski

3. matematyka

2,3. -----*

4. informatyka

7.?

 

*matematyka do odrobienia

SZKOŁA

n.i. Klasa 4 Klasa 5

Klasa 6a

 

Klasa 6b  

2. świetlica sala 5

2. -----

klasa przychodzi na 9.50

4.wf

1.-----

 

5,6.-----

5.zaj.techniczne

3. muzyka

6,7. -----

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 8 marca 2016 r.

Nieobecni:p.B.Riess, Ksiądz, p.A.Koster

GIMNAZJUM

Klasa IIa

 

Klasa IIb Klasa IIIa

5. wf z p.Nowak

4.wf z p. Solakiem 3. świetlica z p.Sęk 

SZKOŁA

Klasa 1 Klasa 3 Klasa 4

Klasa 6a

 

Klasa 6b n.i.

4. zaj. z p.F.Kołacz

3.zaj z p.J.Miszutą

6. j.angielski

2. -----

klasa przychodzi na 9.50

1. ----

6. j.polski

7. ----- 2. zajęcia odwołane

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 7 marca 2016 r.

Nieobecni:p.B.Riess

UWAGA! Klasa 1 i 3 - religia z Księdzem będzie wyjątkowo w poniedziałek, godziny bez zmian.

GIMNAZJUM

Klasa Ia

 

5. zajęcia z p.pedagog

 

SZKOŁA

Klasa 1 Klasa 3 Klasa 4

Klasa 6a

 

n.i.

4. religia
(z wtorku)

3. religia
(z wtorku)

3. j.angielski

4. plastyka 3. świetlica sala 5

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 4 marca 2016 r.

Nieobecni: p.B.Kanarkowska, p.M.Łytek oraz wolontariusze (kwesta w Krakowie, wyjazd spod szkoły po 2 lekcji), p.B.Riess

GIMNAZJUM

Klasa Ia

gr.p.Kanarkowskiej

Klasa Ia

Klasa IIa

 

Klasa IIb Klasa IIIa Klasa IIIb

2. świetlica z p.M.Łytek

3. geografia 7. sprawdzian z biologii (nadzór p.Łydek)

6. sprawdzian z biologii (nadzór p.Łydek)/g.wych.

7. -----

2. -----

4. zaj.techn.

6. gr.p.M.Łytek - do domu

7. ------

SZKOŁA

Klasa 3 Klasa 5 Klasa 6a

Klasa 6b 

 

świetlica dla małych

3. zaj. z p.Miszutą

1. -----

3. j.angielski z p.Wciślak

5. religia

4,5,6. ------ 3. dzieci pod opieka p.K.Krynickiej

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 3 marca 2016 r.

Nieobecni: p.B.Kanarkowska, p.A.Nowak (zawody), p.B.Riess

GIMNAZJUM

Klasa Ia

gr.p.Kanarkowskiej

Klasa IIab

gr.p.Kanarkowskiej

Klasa IIIb

5. świetlica z p.Sęk

4. świetlica z p.Bień

4. geografia

 

SZKOŁA

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6b

Klasa 6ab 

dziewczyny

4,5,6. -------

3. j.polski

1. matematyka z p.B.Kamińską

6,7. ------

 

Zmiany w podziale godzin na środę 2 marca 2016 r.

Nieobecni:p.J.Lecznar, p.B.Kanarkowska

GIMNAZJUM

Klasy IIIab gr.p.Kanarkowskiej
5. świetlica z p.E.Mazur

 

SZKOŁA

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6a

5,6. -------

 

2,3.j.angielski z p.R.Wciślak

3. religia

4. wf z p.Nowak

7. -----

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 1 marca 2016 r.

Nieobecni: p.B.Kanarkowska, p.J.Lecznar

p.G.Palczewska zaprasza na próbę chóru o godz.8.00.

OD 1 MARCA OBOWIĄZUJE ZMODYFIKOWANY PODZIAŁ GODZIN - szczegóły zakładkach: szkoła podstawowa i gimnazjum

GIMNAZJUM

Klasa Ia naucz. ind. K.Kuźma Klasa IIa Klasa IIb Klasa IIIa Klasa IIIb Klasy IIIab
2. ----

12.35-14.20

5. ----

6.j.polski 3. j.polski 4.świetlica 5.świetlica 6. Spotkanie z przedstawicielami szkoły ponadgimnazjalnej - sala fizyczna

SZKOŁA

naucz.ind.P.Bazarnik Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6b

8.55-9.40

1.zaj. z p.Kanarkowską odwołane

2. przyroda

3. zaj.techn.

6. -------

1. ----

2.j.angielski z p.R.Wciślak

4. wf z p.Solakiem

 

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 29 lutego 2016 r.

Nieobecni: p.B.Kanarkowska, p.P.Witkowska, p.A.Łydek

Zajęcia zkk z p.Witkowską są odwołane.

GIMNAZJUM

Klasa Ia

gr.p.Kanarkowskiej,

p.Witkowskiej

Klasa IIa

Klasa IIb

Klasa IIIa

 

Klasa IIIb

7,8. ----

3. zaj. z p.Sęk

6. geografia

2. ---

6. zaj. z p.pedagog

4. zaj.z p.pedagog

 

4.świetlica z p.Sęk

SZKOŁA

Klasa 3 Klasa 4
3. zaj. z p.Miszutą

5. -----

 

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 26 lutego 2016 r.

Nieobecni: p.B.Kanarkowska, p.A.Łydek

GIMNAZJUM

naucz.ind.K.Kuźma

Klasa Ia

Klasa IIa KLasa IIb

3.----

4. plastyka z klasą Ia

2. j.polski

3. historia

3.świetlica z p.Tekieli 4. świetlica z p.Nowak

SZKOŁA

Klasa 3 Klasa 5 KLasa 6b

3.  zajęcia z p.J.Miszutą

2. historia

3. przyroda

5,6. ------

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 25 lutego 2016 r.

Nieobecni:p.A.Czapla, p.M.Mastalerz (lekcja 2), p.B.Kanarkowska

GIMNAZJUM

Klasa Ia

gr.p.Kanarkowskiej

Klasa Ia

gr.p.Czapli

Klasa IIb

Klasa IIab

gr.p.Czapli

Klasa IIIab

gr.p.Czapli

5. świetlica z p.Popiołek

4. świetlica z p.Bień

2.------ 3. ----- (IIb)/ świetlica (IIa) 2. ----

SZKOŁA

Klasa 4 Klasa 6b

1. ---

6. -----

5.matematyka

 

 

Zmiany w podziale godzin na środę 24 lutego 2016 r.

Nieobecni:p.B.Kołacz, p.A.Czapla oraz klasy IIIab (warsztaty -wyjazd po lekcji 5), p.J.Lecznar, p.M.Bień,p.B.Kanarkowska

GIMNAZJUM

Klasa Ia

gr.p.Kanarkowskiej

Klasa IIab

gr.p.Kanarkowskiej

Klasa IIb

Klasa IIIab

7. ------

5. j.angielski z p.Wciśak

6. świetlica z p.Witkowską 6,7,8. warsztaty

SZKOŁA

Klasa 2a Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6a Klasa 6b świetlica dla małych
4. zaj. z p.K.Krynicką

5.-----

6. -----

2. j.angielski z p.Wciślak

3. wf z p.Solakiem

3. j.angielski z p.Wciślak

4. wf z p.Nowak

6,7. ----

 

 

5,6,7.------

6. świetlica z p.Wciślak

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 23 lutego 2016 r.

Nieobecni:p.M.Łytek, p.B.Kamińska oraz klasa Ia (wycieczka), p.A.Łydek (konferencja OKE), p.M.Bień, p.J.Lecznar, p.B.Kanarkowska

GIMNAZJUM

Lekcje dla gimnazjum zaczynają się o 9.50. Autobus z Frywałdu odjedzie o 9.25.

naucz. ind.K.Kuźma 

Klasa IIa

Klasa IIb

Klasa IIIa

Klasa IIIb
zajęcia odwołane, 

2. ----

3. matematyka

4. historia

5. biologia

6.----

7.----

8. -----

g.wych do odrobienia

2. ------

3.geografia

4. biologia

5. matematyka

6. historia

7. -----

2. ------

3. biologia

4. geografia

5. wf

6. wf

7,8. ----- 

2. ----

3. historia

4. g.wych

5. wf

6. wf

7,8. -----

Autobus odjedzie o 13.30.

SZKOŁA

Klasa 1 Klasa 2b

Klasa 3

8.00-12.35

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6a Klasa 6b

8.55-13.30

1. ---

2. religia

3-6. zaj.z p.F.Kołacz

5. zaj. z p.T.Kołacz

1. religia

2-5. zaj.z p.J.Miszutą

3. świetlica z p.Sęk

1. j.polski

2. zaj.tech.

3,4. wf

5. ------

6. ----

7. -----

1.g.wych

4. świetlica z p.Sęk

6. muzyka (ze środy)

7.------

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 22 lutego 2016 r.

Nieobecni: p.M.Bień

p.G.Palczewska zaprasza na próbę chóru o godz.8.00. Kolejne próby we wtorki: 1 marca, 8 marca, 15 marca.

GIMNAZJUM

Klasa Ia

5. chłopcy -wf z klasą 6 (opieka p.M.Sęk)

dziewczyny - świetlica z p.Czapla

SZKOŁA

Klasa 5 Klasa 6b
4. świetlica z p.Sęk 3.żaj. z p.pedagog

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 19 lutego 2016 r.

Nieobecni: p.J.Miszuta,p.M.Bień, p.E.Mazur

p.G.Palczewska zaprasza na próbę chóru o godz.8.00 (wybór repertuaru na Przegląd Muzyczny).

GIMNAZJUM

naucz.ind.K.Kuźma

Klasa IIa

Klasa IIb

Klasa IIIa

Klasa IIIb

3.----

4. chemia

3. biologia

4. j.polski

6.----

7.----

3.j.polski

4. matematyka

7. -----

2. matematyka

3. wf

4. historia

5. biologia

6. j.polski

7. zaj.art.

 

5. historia

6. matematyka

7. ----

 

SZKOŁA

Klasa 3

9.50-13.30

Klasa 4 świetlica   dla małych

1,2. ------

3. j.angielski

4. j.angielski

5. zajęcia z p.T.Kołacz

6. wf z p.A.Nowak

2. g.wych.

4. wf

5,6. ----

1-3. świetlica z p.Wcislak

7. dzieci pod opieką p.F.Kołacz

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 18 lutego 2016 r.

Nieobecni: p.J.Miszuta,p.M.Bień, p.E.Mazur, p.M.Sęk (zawody)

p.J.Lecznar odwołuje dyżur o godz.8.00.

GIMNAZJUM

Naucz.ind K.Kuźma

Klasa IIa Klasa IIIa Klasa IIIb

5. -----

7. -----

8. ----

 

7. zaj.art.

8. ------

SZKOŁA

Klasa 2a

Klasa 2b

Klasa 3

9.50-13.30

Klasa 5 Klasa 6a świetlica   dla małych
5.---

1. zaj z p.T.Kołacz

1,2. ------

3.religia

4,5,6. zajęcia z p.K.Krynicką

7. -----

2.wf

3..świetlica z p.Wcislak

7. p.B.Kanarkowska

 

Zmiany w podziale godzin na środę 17 lutego 2016 r.

Nieobecni: p.J.Miszuta, p.J.Lecznar,p.M.Bień, p.E.Mazur

GIMNAZJUM

 

Klasa IIIa

8. -------

SZKOŁA

Klasa 2a

Klasa 3

9.50-13.30

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6a Klasa 6b świetlica   dla małych
4. zaj. z p.K.Krynicką

2. ------

3. zaj.komp.

4. j.angielski

5,6. zajęcia z p.K.Krynicką

5.

--,6. ----

4. świetlica z p.R.Wciślak

3.j.angielski

4. wf z p.Nowak

7. ----

1.j.polski

4. świetlica z p.Sęk

5.w.prorodzinne

6,7.------

1,2. świetlica z p.Wcislak

3. dzieci pod opieką p.Kołacz

6. świetlica z p.Łydek

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 16 lutego 2016 r.

Nieobecni: p.J.Miszuta, p.M.Bień, p.E.Mazur

GIMNAZJUM

Naucz.ind K.Kuźma

Klasa Ia Klasa IIa Klasa IIb Klasa IIIb
6,7. ---

6,7,8. -----

godz.wych. do odrobienia w najbliższym czasie

8. ---

7. ----- 4. świetlica z p.Sęk

SZKOŁA

Klasa 2b

Klasa 3

9.50-13.30

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6a świetlica dla małych
5. zaj. z p.T.Kołacz

2. ------

3. religia

4. wf z p.Solakiem

5,6. zajęcia z p.K.Krynicką

6. ---- 4. świetlica z p.Sęk/wf 5. wf z p.Nowak

1,2. świetlica z p.Wcislak

3. dzieci pod opieką p.Krynickiej

7. świetlica z p.Kamińską

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 15 lutego 2016 r.

Nieobecni: p.J.Miszuta

SZKOŁA

Klasa 3

9.50-13.30

3. j.angielski

4. zajęcia z p.pedagog

5,6. zajęcia z p.K.Krynicką

7. -------

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 12 lutego 2016 r.

Nieobecni: p.A.Łydek, p.A.Czapla

GIMNAZJUM

Naucz.ind K.Kuźma

Klasa IIa Klasa IIb

3.----

4. j.angielski

3.biologia

7. -----

4. wf z p.Nowak

 

SZKOŁA

Klasa 4 Klasa 6a Klasa 6b
5. przyroda

3. j.angielski z p.Wciślak

4. matematyka

1. klasa przychodzi na 8.55

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 11 lutego 2016 r.

Nieobecni: p.A.Łydek, p.A.Czapla

GIMNAZJUM

Klasa Ia

gr.p.Czapli

Klasa IIab

gr.p.Czapli

Klasa IIIab

gr.p.Czapli

Klasa IIa Klasa IIb

4. świetlica z p.Bień

3. świetlica z p.Wciślak

2. ------ 4.matematyka

5. historia

7. -------

SZKOŁA

Klasa 4 Klasa 6b
1. zaj.odwołane, klasa przychodzi na 8.55

5. chłopcy - lekcja odwołana

dziewczyny - świetlica z p.Sęk

 

Zmiany w podziale godzin na środę 10 lutego 2016 r.

Nieobecni:  p.B.Kanarkowska; p.R.Wciślak, p.B.Riess oraz klasy 6ab (wycieczka)

GIMNAZJUM

Klasa Ia

gr.p.Kanarkowskiej

Klasa IIab

gr.p.Kanarkowskiej

Klasa IIIab

gr.p.Kanarkowskiej

Klasa IIIb

7. ------

5.świetlica z p.M.Bień

6.świetlica z p.Sęk 4. geografia

 

SZKOŁA

Klasa 1 Klasa 2b Klasa 4 Klasa 5
7. zaj.odwołane 4. zajęcia z pT.Kołacz 2. wf z p.Nowak

1. zaj.komp.

3. matematyka

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 9 lutego 2016 r.

Nieobecni:  p.B.Kanarkowska

GIMNAZJUM

Klasy IIIab

naucz. ind. K.Kuźma

6. Spotkanie z przedstawicielami LO w Krzeszowicach - sala fizyczna

5. ----

 

SZKOŁA

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6b

3. zaj.techn.

6. -------

2.j.angielski z p.R.Wciślak

4. wf z p.Solakiem

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 8 lutego 2016 r.

Nieobecni:  p.B.Kanarkowska

GIMNAZJUM

Klasa Ia

gr.p.Kanarkowskiej

Klasa IIab

gr.p.Kanarkowskiej

Klasa IIIab

gr.p.Kanarkowskiej

7. ------

6.j.angielski z p.R.Wciślak

4.j.angielski z p.R.Wciślak

 

SZKOŁA

Klasa 3 Klasa 4
3. zajęcia z p.J.Miszutą

5.j.angielski z p.R.Wciślak

 

Zmiany w podziale godzin na środę 3 lutego 2016 r.

Nieobecni: p.A.Popiołek (od lekcji 3) , p. A.Łydek oraz klasy IIab (spektakl "Balladyna")

GIMNAZJUM

Klasa Ia

Klasa IIIb

naucz.ind.K.Kuźma

3. zaj.tech. z wtorku

2. historia (bez zmian)

4. j.angielski

 

SZKOŁA

Klasa 5 świetlica dla małych
5,6.-----

3. dzieci pod opieką p.K.Krynickiej

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 2 lutego 2016 r.

Nieobecni: p. A.Czapla, p.A.Popiołek oraz ucz. kółka etnograficznego, p.E.Mazur (lekcja 8), p.B.Kanarkowska

GIMNAZJUM

Klasa Ia

Klasa IIa

Klasa IIb

8. ----- zajęcia do  odrobienia we środe na lekcji 3

4. wf z p.Nowak

7. religia z IIb

8. -----

6. wf z p.Solakiem

 

SZKOŁA

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6a

Klasa 6b

1. ----

3. świetlica z p.Sęk

4. zaj.techn.

5,6. ------

2. świetlica z p.Mazur

3. zaj.techn.

4,5. wf

6. ------------------

1,2. ----- klasa przychodzi na 9.50

2. świetlica z p.Sęk

3. muzyka z p.Miszutą

4. j.angielski z kl.6a

 

5. wf z p.Nowak

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiany w podziale godzin na piątek 15 stycznia 2016 r.

Nieobecni: p.D.Tekieli, p.M.Bień, p.S.Solak (zawody), p.A.Koster, p.J.Lecznar

GIMNAZJUM

Klasa Ia

Klasa IIa

Klasa IIb

3. zaj.art.

6.w.prorodzinne

7. -----

2.------

6.geografia

7. -----

7. -----

Autobus szkolny odjedzie o 13.30

SZKOŁA

Klasa 2a

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6a

Świetlica dla małych

5. lekcja odwołana

2. kółko plastyczne odwołane

3.historia

4. j.angielski

3. wf z p.Nowak

5. ------

6. ------

1.-------

2. p.E.Mazur

 

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY - CZĘŚĆ JĘZYKOWA

Klasa IIIa

Klasa IIIb  

Lekcja 2 

matematyka

Lekcja 2 

j.polski

Lekcja 3 i fragment 4

Próbny egzamin – j.angielski
(60 minut) sala I

Nadzór p.M.Łytek

Lekcja 3 i fragment 4

Próbny egzamin – j.angielski
(60 minut) sala V

Nadzór p.B.Kamińska

Lekcja 4

wf z p.Nowak

Lekcja 4

wf z p.Nowak

Lekcje 5 i fragment 6

Próbny egzamin – j.angielski
(60 minut) sala I

Nadzór p.M.Łytek (lekcja 5)

           p.G.Palczewska (lekcja 6)

Lekcje 5 i fragment 6

Próbny egzamin – j.angielski
(60minut) sala V

Nadzór p. E.Mazur (lekcja 5)

           p.B.Kamińska (lekcja 6)

Lekcja 7

odwołana

Lekcja 7

odwołana

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 14 stycznia 2016 r.

Nieobecni: p.A.Popiołek, p.D.Tekieli, p.M.Bień, p.S.Solak (zawody)

GIMNAZJUM

Klasa Ia Klasa IIa

Klasa IIb

3. wf z p.Nowak

6. geografia

2. j.polski

4. w.prorodzinne

(z piątku)

 

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY - CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

Klasa IIIa

Klasa IIIb  

Lekcja 2 i fragment 3

Próbny egzamin – przedmioty przyrodnicze
(60 minut) sala I

Nadzór p.p.M.Polok

Lekcja 2 i fragment 3

Próbny egzamin - przedmioty przyrodnicze
(60 minut) sala V

Nadzór p.A.Czapla

Lekcja 3

j.polski/matematyka

Lekcja 3

chemia

Lekcje 4,5

Próbny egzamin – matematyka
(90minut) sala I

Nadzór p. P.Witkowska (lekcja 4)

            p. J.Lecznar (lekcja 5)

Lekcje 4,5

Próbny egzamin – matematyka
(90minut) sala V

Nadzór p. B.Kanarkowska (lekcja 4)

               p.M.Łytek(lekcja 5)

Lekcja 6

Lekcja 7,8

świetlica z p.M.Sęk

Bez zmian

Lekcje 6-7

Lekcja 8

Bez zmian

odwołana

 

SZKOŁA

Klasa 2a Klasa 2b Klasa 5 Klasa 6a Klasa 6b świetlica dla małych

1,2. wf z p.Nowak

1. zaj.z p.T.Kołacz

5. zaj.z p.T.Kołacz

1,2. -----

4. matematyka

5. zaj. z p.pedagog

1-3. -----

klasa przychodzi na 10.50

3. świetlica z p.M.Sęk

4. matematyka

3. dzieci pod opieką p.R.Wciślak

 

6. dzieci pod opieką p.P.Witkowskiej

 

Zmiany w podziale godzin na środę 13 stycznia 2016 r.

Nieobecni: p. M.Bień

SZKOŁA

Klasa 4 Klasa 6a Klasa 6b
6. ------

7. -----

5. matematyka

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY - CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 

Klasa IIIa

Klasa IIIb  

Lekcja 2 i fragment 3

Próbny egzamin – historia i wos
(60 minut) sala I

Nadzór p.B.Kamińska

Lekcja 2 i fragment 3

Próbny egzamin – historia i wos
(60 minut) sala V

Nadzór p.A.Popiołek

Lekcja 3

j.polski

Lekcja 3

matematyka

Lekcje 4,5

Próbny egzamin – j.polski
(90minut) sala I

Nadzór p. M.Łytek(lekcja 4)

              p.H.Strączek(lekcja 5)

Lekcje 4,5

Próbny egzamin – j.polski
(90minut) sala V

Nadzór p. B.Riess (lekcja 4)

              p.E.Mazur (lekcja 5)

Lekcje 6-7

Lekcja 8

Bez zmian

odwołana

Lekcje 6-8

Bez zmian

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 12 stycznia 2016 r.

Nieobecni: p. M.Bień

GIMNAZJUM

Klasa Ia Klasa IIa

Klasa IIb

Klasa IIIb

6. muzyka

7. g.wych.

8. -----

8. -----

7. -----

 

4. matematyka

SZKOŁA

Klasa 2b świetlica dla małych
5. zajęcia z p.T.Kołacz

7. p.B.Riess

PRÓBNY SPRAWDZIAN klas 6 - uczniowie przychodzą na 9.00.

Klasa 6a

Klasa 6b  

Lekcja 2 i fragment 3

(9.00-10.20)

Próbny sprawdzian– j.polski i matematyka (80 minut) sala I

Nadzór p.A.Popiołek,  p.G.Palczewska

Lekcja 2 i fragment 3

(9.00-10.20)

Próbny sprawdzian– j.polski i matematyka(80 minut) sala V

Nadzór p.A.Czapla

Lekcja 4

Przerwa – opieka p.R.Wciślak

Lekcja 4

Przerwa – opieka p.B.Kanarkowska

Lekcja 5

Próbny sprawdzian– j.angielski   (45 minut) sala I

Nadzór p.E.Mazur

Lekcje 5

Próbny sprawdzian– j.angielski   (45 minut) sala V

Nadzór p.G.Palczewska

Lekcja 6

przyroda

Lekcja 6

Lekcja 7 

matematyka

odwołana

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 11 stycznia 2016 r.

Nieobecni: p. M.Bień

SZKOŁA

Klasa 2a Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6b świetlica dla małych
4. zajęcia z p.pedagog  

6. -----

5. świetlica z p.A.Czaplą 3. świetlica z p.M.Łytek

 

5. dzieci pod opieką p.T.Kołacz

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 8 stycznia 2016 r.

Nieobecni: p. A.Łydek(konkurs),p.D.Tekieli, p.M.Bień

GIMNAZJUM

Klasa Ia Klasa IIa

Klasa IIb

Klasa IIIa Klasa IIIb nauczanie ind.K.Kuźma

3. zaj.art.

6.w.prorodzinne

7. -----

3.matemat

4. historia

6.geografia

7. -----

2. matemat.

3.historia

7. -----

5.geografia

6.zaj.art.cała klasa

7. -----

5.historia
 

6.matematyka cała klasa

7. ------

 

2.geografia

3.zaj.art.

4.chemia

5.j.polski

6.w.pror.

7. ------

Autobus szkolny odjedzie o 13.30

SZKOŁA

Klasa 2a Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5

5. lekcja odwołana

2. kółko plastyczne odwołane

4. j.angielski

6. ------

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 7 stycznia 2016 r.

Nieobecni: p.J.Miszuta, p.A.Łydek i klasa 3 (wycieczka-konkurs "Krakusek"), p.D.Tekieli, p.M.Bień

GIMNAZJUM

Klasa Ia Klasa IIa

Klasa IIb

Klasa IIIb

6. zaj.techn.

8. -----

4. biologia

7. -----

5. geografia

7. -----

 

8. -----

SZKOŁA

Klasa 2a Klasa 2b Klasa 5 Klasa 6a Klasa 6b świetlica dla małych

1. ---- klasa przychodzi na 8.55 albo świetlica z p.Wciślak

2. wf z p.Nowak

1. zaj.z p.T.Kołacz

5. zaj.z p.T.Kołacz

4. matematyka

2. j.angielski

3. zaj.techn.

4. zaj.techn.

---

1. p.R.Wciślak

2. p.E.Mazur

 

6. dzieci pod opieką p.P.Witkowskiej

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 22 grudnia 2015r. - ostatni dzień przed feriami świątecznymi

Nieobecni: p.M.Bień

  

Gimn

SP

8.30 -8.45

-------

 

Listy od M.

Rozstrzygnięcie konkursu Kartka świąteczna

Prezentacje (dolny korytarz

8.50-10.10

Wigilie klasowe

10.10.- 10.20

 przerwa organizacyjna

 przerwa organizacyjna

10.20-12.00

Listy od M.

Rozstrzygnięcie konkursu Kartka świąteczna

Prezentacje (dolny korytarz)

Wigilie klasowe

 

Przydział sal

 

Klasa

sala

Opieka

Klasa 1 i 2b

Sala 2

p.J.Miszuta, p.A.Koster

Klasa 2a i 3

Sala 1

p.F.Kołacz, p.T.Kołacz

Klasa 4

Sala I

p.A.Czapla

Klasa 5

Sala IV

p.S.Solak

Klasa 6a

Sala 3

p. R.Wcislak

Klasa 6b

Sala III

p.B.Riess

Klasa Ia

Sala II

p.B.Kamińska

Klasa IIa

Sala 4

p.A.Popiołek

Klasa IIb

Sala fizyczna

p.A.Łydek

Klasa IIIa

Sala VI

p.M.Łytek

Klasa IIIb

Sala  V

p.A.Nowak

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 21 grudnia 2015r.

Nieobecni:p.A.Popiołek, p.A.Łydek oraz klasy IIab (wycieczka), p.M.Bień

GIMNAZJUM

Klasa Ia naucz.ind.k.Kuźma

Klasa IIIa

Klasa IIIb

3-6. warsztaty

lekcje 2,7 i 8 bez zmian

2. j.angielski

3-6. warsztaty z klasą Ia

 

3.wf

6. j.fr/j.niem

7.fizyka

8.wos

 

 

5. fizyka

6. j.fr/j.niem.

7. wos

8. -----

 

SZKOŁA

Klasa 2a Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6b

4. wf z p.Nowak

4. zaj.tech.

6. -----

1,2. ------

5. przyroda

6. -----

3. j.angielski

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 18 grudnia 2015r.

Nieobecni: p.S.Solak (szkolenie), p.B.Kamińska, p.E.Mazur, p.M.Łytek, p.A.Nowak oraz klasy Ia, IIIab (wycieczka), p.B.Kanarkowska

GIMNAZJUM

Klasa IIa

Klasa IIb

 

5. religia

6,7. ----

 

4. religia

5. biologia

6,7. ----

autobus szkolny odjedzie o 12.40

SZKOŁA

Klasa 2a Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6a Klasa 6b świetlica dla małych

1. ---- klasa przychodzi na 8.55

8.00-12.35

zaj.z p.Miszutą

6. -----

3. plastyka

6. ------

2. przyroda

3. j.polski

5,6. ------

2. historia

4,5,6. -----

1. p.R.Wciślak

3. p.F.Kołacz

 

7. p.D.Tekieli

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 17 grudnia 2015r.

Nieobecni: p.S.Solak (szkolenie), p.A.Czapla, p.R.Wcislak, p.B.Riess oraz klasy 4,6ab (wycieczka)

GIMNAZJUM

Klasa Ia

Klasa Ia gr.p.Czapli Klasa IIa Klasa IIab gr.p.Czapli Klasa IIIab gr.p.Czapli

 

3. wf z p.Nowak

4. świetlica z p.Nowak 7. wf z p.Nowak 3. świetlica z p.Popiołek 2. świetlica z p.Lecznar

SZKOŁA

Klasa 2a Klasa 5 świetlica dla małych

1,2. plastyka

3. religia

4. zaj.komp.

5. wf z p.Nowak

1,2. ----

6. wf z p.Nowak

1,2. p.R.Stach

Zmiany w podziale godzin na środę 16 grudnia 2015r.

Nieobecni: p.A.Nowak (zawody), p.M.Sęk, p.S.Solak oraz klasa 5 (wycieczka), p.M.Bień

GIMNAZJUM

Klasa Ia

Nauczanie ind. K.Kuźma Klasa IIab  Klasa IIIa

5.matematyka

6. historia

 

5,6. -------- 7,8.----- 8. -------

SZKOŁA

Klasa 2a Klasa 4

Klasa 6a

Klasa 6b
4. religia

3. j.angielski

6. -------

2. matematyka

7. --------

2. religia

5. historia

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 15 grudnia 2015r.

Nieobecni: p.S.Solak (zawody), p.M.Łytek, p.Mazur (lekcja 6)

Rejonowy konkurs z historii - gabinet pedagoga

GIMNAZJUM

Klasa Ia

Klasa IIIa Klasa IIIb Klasa IIIab chłopcy

3. wf z p.Nowak

4. matematyka

 

5. świetlica (stołówka)

6. historia

2. ---- klasa przychodzi na 9.50 7,8.-----

 

SZKOŁA

Klasa 4

Klasa 5

6. -------

6. -------

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 14 grudnia 2015r.

Nieobecni:

Rejonowy konkurs z j.polskiego

Zmiany w podziale godzin na piątek 11 grudnia 2015r.

Nieobecni:p.E.Mazur, p.A.Nowak, pM.Bień i wolontariusze (kwesta)

PRÓBNY SPRAWDZIAN klas 6 - uczniowie przychodzą na 9.00.

Klasa 6a

Klasa 6b  

Lekcja 2 i fragment 3

(9.00-10.20)

Próbny sprawdzian– j.polski i matematyka (80 minut) sala II

Nadzór p.S.Solak,  p.A.Czapla

Lekcja 2 i fragment 3

(9.00-10.20)

Próbny sprawdzian– j.polski i matematyka(80 minut) sala V

Nadzór p.B.Riess,

Lekcja 4

Przerwa – opieka p.G.Palczewska

Lekcja 4

Przerwa – opieka p.B.Kamińska

Lekcja 5

Próbny sprawdzian– j.angielski   (45 minut) sala II

Nadzór p.B.Riess

Lekcje 5

Próbny sprawdzian– j.angielski   (45 minut) sala V

Nadzór p.B.Kanarkowska

Lekcja 6

odwołana

Lekcja 6

odwołana

 

GIMNAZJUM

Klasa IIa

Klasa IIb Klasa IIIa Klasa IIIb Nauczanie ind. K.Kuźma

6,7. ------

 

4. j.polski (z wtorku 1.12)

7. -----

5,6,7. ----- 5,6,7. -----

2. lekcja odwołana 

ucz.przychodzi na 9.50

SZKOŁA

Klasa 2a

Klasa 4

świetlica dla małych
1. ---- klasa przychodzi na 8.55

6. -----

1. p.R.Wcislak

3. zaj. z p.F.Kołacz

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 10 grudnia 2015r.

Nieobecni:p.S.Solak (zawody koszykówka sp),p.A.Nowak, p.A.Czapla (od lekcji 5)

p.F.Kołacz, p.R.Wciślak, p.T.Kołacz oraz klasy 1, 2ab (wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce)

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY - CZĘŚĆ JĘZYKOWA

Klasa IIIa

Klasa IIIb  

Lekcja 2 i fragment 3

Próbny egzamin – j.angielski
(60 minut) sala II

Nadzór p.A.Czapla

Lekcja 2 i fragment 3

Próbny egzamin – j.angielski
(60 minut) sala V

Nadzór p.M.Polok

Lekcja 3

mat/pol

Lekcja 3

chemia

Lekcje 4 i fragment 5

Próbny egzamin – j.angielski
(60minut) sala II

Nadzór p. B.Kanarkowska(lekcja 4)

              p.J.Lecznar (lekcja 5)

Lekcje 4 i fragment 5

Próbny egzamin – j.angielski
(60minut) sala V

Nadzór p. P.Witkowska (lekcja 4)

              p.M.Łytek (lekcja 5)

Lekcje 6-8

Bez zmian

Lekcje 6-8

Bez zmian

GIMNAZJUM

Klasa Ia

Nauczanie ind. K.Kuźma

3. plastyka

 

3. plastyka z Ia

 

SZKOŁA

Klasa 3 Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6a

Klasa 6ab (dziewczyny)

Rejonowy konkurs humanistyczny 
lekcje wg planu w godzinach 8.00-12.35 4,5,6. -------

1,2. -------

4,5. -----

6,7. -----

gab.pedagoga

9.00-10.30

 

Zmiany w podziale godzin na środę  9 grudnia 2015r.

Nieobecni:p.A.Nowak (zawody koszykówka sp)

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY - CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

Klasa IIIa

Klasa IIIb  

Lekcja 2 i fragment 3

Próbny egzamin – przedmioty przyrodnicze
(60 minut) sala II

Nadzór p.B.Kamińska

Lekcja 2 i fragment 3

Próbny egzamin - przedmioty przyrodnicze
(60 minut) sala V

Nadzór p.A.Popiołek

Lekcja 3

j.polski

Lekcja 3

matematyka

Lekcje 4,5

Próbny egzamin – matematyka
(90minut) sala II

Nadzór p. M.Łytek (lekcja 4)

            p. H.Strączek (lekcja 5)

Lekcje 4,5

Próbny egzamin – matematyka
(90minut) sala V

Nadzór p. B.Riess (lekcja 4)

               p.E.Mazur (lekcja 5)

Lekcje 6-8

Bez zmian

Lekcje 6-8

Bez zmian

 

GIMNAZJUM

Klasa Ia

Klasa IIab dziewczyny

Rejonowy konkurs z fizyki 

wf z p.Solakiem

 

7, 8. -----

gab.pedagoga (9.00-11.00)

SZKOŁA

Klasa 2a

Klasa 4

Klasa 6b (dziewczyny)

4. świetlica z p.Mazur

3. wf z p.Solakiem

1,2. ------

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 8 grudnia 2015r.

P.G.Palczewska odwołuje zajęcia chóru we wtorek 8.12.

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY - CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 8 grudnia (wtorek)

Klasa IIIa

Klasa IIIb  

Lekcja 2 i fragment 3

Próbny egzamin – historia i wos
(60 minut) sala II

Nadzór p.B.Kamińska

Lekcja 2 i fragment 3

Próbny egzamin – historia i wos
(60 minut) sala V

Nadzór p.M.Łytek

Lekcja 3

biologia

Lekcja 3

matematyka

Lekcje 4,5

Próbny egzamin – j.polski
(90minut) sala II

Nadzór p. J.Lecznar(lekcja 4)

              p.M.Łytek (lekcja 5)

Lekcje 4,5

Próbny egzamin – j.polski
(90minut) sala V

Nadzór p. M.Bień (lekcja 4)

              p.J.Lecznar (lekcja 5)

Lekcje 6-8

Bez zmian

Lekcje 6-8

Bez zmian

 

Rejonowy konkurs j.francuskiego - gab.pedagoga (9.00-10.30)

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 7 grudnia 2015r.

Nieobecni:p.B.Kamińska, p.P.Witkowska, p.A.Popiołek (konkurs)

GIMNAZJUM

Klasa Ia              gr.p. Witkowskiej

Klasa IIab               gr.p. Witkowskiej

Klasa IIIa

Klasa IIIb

Klasa IIIab             gr.p. Witkowskiej

Nauczanie ind. K.Kuźma

Konkurs biologiczny

7,8. -----

3. świetlica z p.Łydek

3. j.polski

5. geografia

3. matematyka z p.Mastalerz

5. j.polski

4. świetlica z p.Sęk

8.55-10.35

2.j.angielski

3.wf

4,5. -------

Gab.pedagoga 9.00-10.30

SZKOŁA

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6b

świetlica dla małych

4. zaj.z p.F.Kołacz

1,2. ----

1,2. ------

5. p.Czapla

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 4 grudnia 2015r.

Nieobecni:p.A.Czapla, p.A.Koster; p.B.Riess, p.R.Wciślak oraz klasy 6ab (warsztaty edukacyjne w Krzeszowicach)

Od godz. 14.30 do 17.00 - zabawa mikołajkowa  dla dzieci

GIMNAZJUM

Klasa IIa

Klasa IIb

3. matematyka

4. j.polski

2. matematyka

3. j.polski

6.7.-----

SZKOŁA

Klasa 2a

Klasa 2b

Klasa 4 Klasa 5 świetlica dla małych

1. zaj.z p.Wciślak

2,3. wf z p.Nowak

4. muzyka

5. plastyka

5. j.angielski z p.Kanarkowską

1,2. klasa przychodzi na 9.50 4. świetlica z p.Kamińską 2. p.S.Solak

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 3 grudnia 2015r.

Nieobecni:p.A.Koster, p.A.Łydek

Na lekcji 5 - teatrzyk dla klas 1-3 sp (dolny korytarz)

GIMNAZJUM

Klasa IIa

Klasa IIb

4. biologia

7. ----

5. religia (z piatku)

7. ----

 

Zmiany w podziale godzin na środę 2 grudnia 2015r.

Nieobecni:p.R.Wciślak (od lekcji 3 szkolenie)

SZKOŁA

Klasa 1

Klasa 2a

Klasa 2b

Klasa 6a Klasa 6b świetlica dla małych
7. zaj. z p.F.Kołacz

3. zaj. z p.J.Miszutą

4. zaj. z p.T.Kołacz

5. religia

6. j.polski

7. -----

5. j.polski

 

7. religia

5. p.A.Łydek

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 27 listopada 2015r.

Nieobecni:p.G.Palczewska, pA.Nowak

Grupy wf p.A.Nowak – zajęcia z p.S.Solakiem

SZKOŁA

Klasa 2a

Klasa 4

Klasa 6a

1.świetlica z p.Mazur

5,6. -----

4. matematyka

GIMNAZJUM

Klasa Ia

Klasa IIIab

6. w prorodzinne

7. ----

Warsztaty „Smak życia" od 11.50 do 14.20

 

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 26 listopada 2015r.

Nieobecni: p.A.Czapla, p.R.Wcislak, p.B.Riess oraz klasy 4, 6ab (wycieczka)

p.A.Łydek, p.A.Popiolek oraz klasy IIab (na lekcjach 2,3,4 - wystawa w Krzeszowicach, na lekcję 5 - powrót)

GIMNAZJUM

Klasa Ia

Klasa Ia

gr.p.A.Czapli

Klasa IIab Klasa IIa,b

Klasa IIIab

gr.p.A.Czapli

8. geografia 

4. świetlica z p.Tekieli

2-4. wyjazd do Krzeszowic 7. ----  

2. świetlica z p.R.Stachem

SZKOŁA

Klasa 2a Klasa 5 świetlica dla małych

3. religia

5. wf z p.Bień

6. ------

1. p.A.Popiołek

2. p.D.Tekieli

 

Zmiany w podziale godzin na środę 25 listopada 2015r.

Nieobecni: p.M.Łytek, p.A.Nowak, p.M.Bień oraz klasy IIIab (wycieczka-teatr)

Próbny sprawdzian klasy 6 - szczegóły wkrótce

Klasy Ia, IIab – warsztaty profilaktyczne

Klasy 4 (chętni), 5 (cała klasa) - sks koszykówka z p.S.Solakiem o godzinie 8:00.

GIMNAZJUM

Klasa Ia

Klasa Ia Gr.p.Kanarkowskiej

Klasa IIa

Klasa IIb

2,3. warsztaty sala fizyczna

wf-cała klasa z p.Solakiem

7. -----

4,5. warsztaty sala fizyczna

wf-cała klasa z p.Solakiem

5. j.angielski z p.Witkowską

6,7. warsztaty sala fizyczna

wf-cała klasa z p.Solakiem

SZKOŁA

Klasa 2a

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6a

Klasa 6b

4. zaj. świetlicowe z p.Mazur

3. wf z p.Solakiem

6. ------

3. j.polski

6. -----

2,3. Próbny sprawdzian cz.I (sala I piętro)

Nadzór:

l.2 – p.S.Solak

l.3-p.J.Lecznar

4. matematyka

5. próbny sprawdzian cz.II (sala I piętro)

Nadzór: p.A.Czapla

6. j.angielski

7. -------

2,3. Próbny sprawdzian cz.I (salaV piętro)

Nadzór:

l.2 – p.B.Kamińska

l.3-p.B.Riess

4. przyroda

5. próbny sprawdzian cz.II (salaV piętro)

Nadzór: p.E.Mazur

6. j.polski

7. -----

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 24 listopada 2015r.

Nieobecni: p.S.Solak (zawody), p.G.Palczewska, p.B.Kanarkowska

Zajęcia chóru na lekcji 1 z .Palczewską odwołane

GIMNAZJUM

Klasa Ia Klasa IIIab gr.p.Solaka

7. g.wych.

8. -----

 

7, 8. ------

uczniowie oczekujący na odjazd szkolnego autobusu - opieka p.A.Nowak

SZKOŁA

Klasa 2a Klasa 5 Klasa 6a Klasa 6b świetlica dla małych
4. wf

2. świetlica z p.Sęk

4. zaj.techn.

5. -----

6. ----

3.świetlica z p.Mazur

4. j.angielski

5. zaj.tech.

4. matematyka

5. ------

6,7. ----

7. p.B.Riess

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 20 listopada 2015r.

Nieobecni: p.M.Łytek, p.E.Mazur

GIMNAZJUM

Klasa Ia Klasa IIa Klasa IIb Klasa IIIa

Klasa IIIb

2. historia

3. matematyka

4. chemia

5. matematyka

6. zaj.art

7. ------

 

7. ------

1. -----

4. religia

7. ------

2. matematyka

3. zaj.art.

4.wf

5. religia

6. ------

7. ------

2. biologia

3. zaj.art.

4.wf

5. swietlica

6. matematyka

7. ------

Autobus szkolny odjedzie o 13.30

SZKOŁA

Klasa 3

8.00-11.35

1,2. zajęcia z p.Miszutą

3,4. j.angielski

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 19 listopada 2015r.

Nieobecni: p.M.Łytek,

klasy Ia, IIab oraz p.A.Czapla i p.B.Kołacz (warsztaty od lekcji 6)

GIMNAZJUM

Klasa IIIa Klasa IIIb
3. matematyka

5. religia

6. informatyka

7. biologia

8. ------

SZKOŁA

Klasa 4 - lekcja 6 - religia

Zmiany w podziale godzin na środę 18 listopada 2015r.

Nieobecni:p.S.Solak (zawody), p.A.Czapla (konkurs), p.M.Łytek

GIMNAZJUM

Klasa Ia Klasa IIa Klasa IIIa

2. klasa zaczyna lekcje o 9.50, ale uczniowie,którzy przyjdą lub przyjadą - wf z klasą 6a (z p.Nowak)

5,6. wf z p.Nowak

1. -----

3. zaj.z p.pedagog

4. historia

SZKOŁA

SKS koszykówka o godzinie 8:00 odwołany ze względu na wyjazd p.S.Solaka na zawody

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6a Klasa 6b Klasa 6ab
4. zaj. techniczne 4. 

5. przyroda

7. ------ 2.

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 17 listopada 2015r.

Nieobecni:p.M.Łytek, p.A.Koster, p.S.Solak

GIMNAZJUM

Klasa Ia Klasa IIIa

Klasa IIIb

3. świetlica z p.Sęk

4. g.wych.

8. -----

5. świetlica z p.Sęk

6. historia

 

2. przygot. do egzaminu z p.Kanarkowską

SZKOŁA

klasa 5 - lekcja 6 odwołana

Zmiany w podziale godzin na piątek 13 listopada 2015r.

Nieobecni:p.B.Kanarkowska

SZKOŁA

Klasa 3 Klasa 5 Klasa 6b
3. zajęcia z p.Miszutą

2. zaj. techniczne

5,6. ------

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 12 listopada 2015r.

Nieobecni:p.B.Kanarkowska, Ksiądz, p.S.Solak

GIMNAZJUM

Klasa Ia

gr.p.Kanarkowskiej

Klasa IIIa

gr.p.Kanarkowskiej

3. wf cala klasa z p.Nowak

5. świetlica z p.M.Bień

4. świetlica z p.M.Łytek

SZKOŁA

Klasa 1 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5
4. zajęcia z p.F.Kołacz 3. zajęcia z p.Miszutą

3. plastyka

1,2. wf z p.Nowak

Zmiany w podziale godzin na wtorek 10 listopada 2015r.

Nieobecni:p.B.Kanarkowska

Żywa lekcja zoologii (sala gimnastyczna).

GIMNAZJUM

Klasa IIa

 

7. religia z IIb

8. -----

SZKOŁA

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6b
3. lekcja zoologii, opieka p.Miszuta

5. wf z p.Solakiem

4. matematyka

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 9 listopada 2015r.

Nieobecni: p.B.Kanarkowska

GIMNAZJUM

Klasa Ia

gr.p.Kanarkowskiej

Klasa IIa

gr.p.Kanarkowskiej

Klasa IIIa

gr.p.Kanarkowskiej

7. ----- 3. świetlica z p.M.Łytek 4. świetlica z p.B.Kamińską

SZKOŁA

Klasa 3 Klasa 4
6. zajęcia z p.Miszutą

5. j.polski

 

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 6 listopada 2015r.

Nieobecni: p.A.Koster

Zmiany w podziale godzin na czwartek 5 listopada 2015r.

Nieobecni: p.A.Koster

Zmiany w podziale godzin na środę 4 listopada 2015r.

Nieobecni: p.A.Popiołek,p.J.Lecznar,p.A.Koster

GIMNAZJUM

Klasa Ia
3. religia

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY - CZĘŚĆ MATEMATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

Klasa IIIa

Klasa IIIb  

Lekcja 2 i fragment 3

Próbny egzamin – przedmioty przyrodnicze
(60 minut) sala II

Nadzór p.B.Kamińska

Lekcja 2 i fragment 3

Próbny egzamin - przedmioty przyrodnicze
(60 minut) sala V

Nadzór p.A.Czapla

Lekcja 3

j.polski

Lekcja 3

matematyka

Lekcje 4,5

Próbny egzamin – matematyka
(90minut) sala II

Nadzór p. M.Łytek (lekcja 4)

              p. H.Strączek (lekcja 5)

Lekcje 4,5

Próbny egzamin – matematyka
(90minut) sala V

Nadzór p. B.Riess (lekcja 4)

               p.E.Mazur (lekcja 5)

Lekcje 6-8

Bez zmian

Lekcje 6-8

Bez zmian

 

SZKOŁA

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6a świetlica dla małych

4. religia

5. j.polski

6. ----

1,2. ----

klasa przychodzi na 9.50

5,6. ----

3.j.polski

4.j.polski

5.religia

6.j.ang.

7. ----

6. p.M.Bień

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 3 listopada 2015r.

Nieobecni: p.A.Popiołek,p.J.Lecznar,p.A.Koster

GIMNAZJUM

Klasa Ia Klasa IIa Klasa IIb
2. ---- klasa zaczyna lekcje o 9.50, ale uczniowie,którzy przyjdą lub przyjadą - wf z klasą 6a (z p.Nowak)

4. religia

6. matematyka

7,8.-----

 

3.j.polski

5. matematyka

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY - CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

Klasa IIIa

Klasa IIIb  

Lekcja 2 i fragment 3

Próbny egzamin – historia i wos
(60 minut) sala II

Nadzór p.B.Kamińska

Lekcja 2 i fragment 3

Próbny egzamin – historia i wos
(60 minut) sala V

Nadzór p.M.Łytek

Lekcja 3

biologia

Lekcja 3

matematyka

Lekcje 4,5

Próbny egzamin – j.polski
(90minut) sala II

Nadzór p. p.B.Kamińska (lekcja 4)

              p.M.Łytek (lekcja 5)

Lekcje 4,5

Próbny egzamin – j.polski
(90minut) sala V

Nadzór p. A.Nowak (lekcja 4)

               p.M.Sęk (lekcja 5)

Lekcje 6-8

Bez zmian

Lekcje 6-8

Bez zmian

SZKOŁA

Klasa 5 Klasa 6a Klasa 6b

1. -----

3. wf z p.Nowak

2. wf z p.Nowak

1.g.wych.

7.-----

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 2 listopada 2015r.

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych, szkoła pełni dyżur opiekuńczy. Zapotrzebowanie na opiekę świetlicowa rodzice zgłaszją wychowawcom do piątku 30.10.

Zmiany w podziale godzin na piątek 30 października 2015r.

Nieobecni:p.J.Miszuta, p.M.Łytek, p.A.Popiołek, pJ.Lecznar

PRÓBNA EWAKUACJA Z BUDYNKU SZKOŁY - rozpoczęcie godz. 12.45. 

Klasy 2ab i 3 będą zwolnione do domu ok.12.50 z boiska szkolnego (po przećwiczeniu wyjścia z budynku).

GIMNAZJUM

Klasa Ia Klasa IIa Klasa IIb Klasa IIIa

Klasa IIIb

2. plastyka

4. matematyka

7. ------

2. matematyka

4. polski

7. ------

1. -----

 

7. ------

3. geografia

 

7. ------

2. biologia

6. matematyka

7. ------

 

Autobus szkolny odjedzie po 6 lekcji.

SZKOŁA

Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6a Klasa 6b świetlica dla małych

9.50-12.35

1,2. ------

3,4 j.angielski

5. zajęcia biblioteczne
z p.M.Sęk

6,7. ------

3.wf

1. plastyka

5,6. ----

1. -----

1.matematyka

4. j.polski

 

7. p.B.Kanarkowska

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 29 października 2015r.

Nieobecni:p.J.Miszuta, p.A.Popiołek, Ksiądz, p.J.Lecznar

klasy IIab (chętni uczniowie), IIIab oraz p.B.Kołacz i p.R.Stach  na lekcjach 6,7,8

(warsztaty prozdrowotne ok.90 min- szczegółowe informacje u p.B.Kołacz), powrót na autobus szkolny 15.10.

GIMNAZJUM

Klasa IIa Klasa IIb Klasa IIab Klasa IIIa

Klasa IIIb

2. j.polski

4. matematyka

4. j.polski

5. g.wych.

6. świetlica z p.M.Łytek

7. biologia

5. wf z p.Solakiem

6,7,8. warsztaty

3.świetlica z p.M.Sęk

6,7,8. warsztaty

SZKOŁA

Klasa 3 Klasa 4 świetlica dla małych

9.50-13.30

1,2. ------

3. plastyka z p.Tekieli

4. wf z p.Solakiem

5. zajęcia z p.T.Kołacz

6.zajęcia z p.T.Kołacz

2. wf z p.A.Nowak 7. p.E.Mazur

 

Zmiany w podziale godzin na środę 28 października 2015r.

Nieobecni:p.J.Miszuta, p.A.Popiołek, p.M.Łytek (konkurs), p.J.Lecznar

klasy IIIab oraz p.A.Czapla i p.B.Kołacz (wyjazd na warsztaty filmowe po 5 lekcji)

Zajęcia z etnografii (uczniowie SP zainteresowani konkursem etnograficznym; lekcje 2-5) - informacje u p.A.Czapli

GIMNAZJUM

Klasa Ia Klasa IIa Klasa IIb Klasa IIIa

Klasa IIIb

2,3. ----

klasa przychodzi na 10.50 

1. -----

3. informat.

4. matematyka

6. j.angielski (grupy)

3. świetlica z p.A.Czaplą

4. religia

2. przygot. do egzaminu (j.angielski) z p.B.Kanarkowską
 

SZKOŁA

Klasa 1 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6a Klasa 6b świetlica dla małych

 

4. religia (z czwartku)

9.50-13.30

1,2. ------

3. religia (z czwartku)

4. zaj.komp.

5,6. zajęcia z p.T.Kołacz

5. matematyka z p.M.Mastalerz

2.j.polski z p.Czaplą

 

5,6. -----

3. religia

4. zaj.techn.

6.-----

7. ---- 6. p.M.Sęk

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 27 października 2015r.

Nieobecni:p.J.Miszuta, p.S.Solak (zawody), p.J.Lecznar

Klasy IIIab - zajęcia wf z p.a.Nowak

GIMNAZJUM

Klasa Ia Klasa IIa Klasa IIb Klasa IIIa

Klasa IIIb

2.j.angielski z p.Kanarkowską

6. historia

3. j.polski

4. matematyka

 

5. świetlica z p.Sęk

SZKOŁA

Klasa 3 Klasa 5

9.50-13.30

1,2. ------

3. religia

4. wf z p.Nowak

5. zajęcia z p.T.Kołacz

6. j.angielski

1. -----

6. -----

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 26 października 2015r.

Nieobecni:p.J.Miszuta

SZKOŁA

Klasa 3

9.50-13.30

1,2. ------

3,4. zajęcia z p.F.Kołacz

5. wf z p.Nowak

6. j.angielski

 

Zmiany w podziale godzin na piatek 23 października 2015r.

Nieobecni: p.S.Solak (zawody), p.J.Miszuta, p.M.Bień

SKS koszykówka o godzinie 7:45 odwołany ze względu na wyjazd p.S.Solaka na zawody

GIMNAZJUM

Klasa IIab Klasa IIa Klasa IIb Klasa IIIa

Klasa IIIab

5. wf p.Nowak

6. j.polski

(z czwartku)

7.j.polski

(z czwartku)

5.j.polski 4. wf p.Nowak

 

SZKOŁA

Klasa 3 Klasa 5

Klasa 6ab

świetlica dla małych

9.50-13.30

1,2. ------

3. j.angielski

4. j.angielski

5. zajęcia z p.T.Kołacz

6. zajęcia z p.T.Kołacz

3. wf z p.Nowak 2. wf z p.Nowak, opieka p.Sęk 7. p.B.Kanarkowska

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 22 października 2015r.

Nieobecni: p.A.Łydek, p.J.Miszuta i  klasa 3 (wycieczka do Krakowa, zbiórka w szkole o 8.30)

GIMNAZJUM

Klasa IIa

Klasa IIb

Klasa IIIa Klasa IIIb

4. chemia

5. religia

7. -----

3,4.   warsztaty (pozostałe lekcje bez zmian) 5,6.   warsztaty (pozostałe lekcje bez zmian)

 

Zmiany w podziale godzin na środę 21 października 2015r.

Nieobecni: p.J.Miszuta; p.A.Koster (konkurs), p.M.Sęk, p.S.Solak oraz klasa 5 (wycieczka do Ogrodzieńca, zbiórka w szkole o godzinie 7:30)

Gr.wf p.Solaka – zajęcia z p.A.Nowak

SZKOŁA

Klasa 3

Klasa 6ab

9.50-13.30

1,2. ------

3. zaj.komp.

4. zajęcia z p.T.Kołacz

5. zajęcia z p.T.Kołacz

6. zajęcia z p.T.Kołacz

2. wf z p.Nowak, opieka p.Lecznar

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 20 października 2015r.

Nieobecni: p.J.Miszuta

Lekcje kończą sie o godz.14.20; dla dzieci z klasy 1 - opieka do godz.15.10

Od 14.30 - szkolenie dot.dziennika elektronicznego w pracowni komp. (nauczyciele)

Klasa 3

9.50-13.30

1,2. ------

3. religia

4. wf z p.Nowak

5. zajęcia z p.T.Kołacz

6. j.angielski

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 19 października 2015r.

Nieobecni: p.J.Miszuta, p.A.Nowak (szkolenie)

Grupy wfp.Nowak mają zajęcia z p.S.Solakiem

Klasa 3

9.50-13.30

1,2. ------

3,4. zajęcia z p.F.Kołacz

5. zajęcia z p.pedagog

6. j.angielski

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 16 października 2015r.

Nieobecni: p.M.Łytek (konkurs), p.J.Miszuta

GIMNAZJUM

Klasa Ia Klasa IIb Klasa IIIa Klasa IIIb

4.chemia

7. ----; świetlica dla dojeżdżających p.B.Kanarkowska

 

1. -----

3. historia

2. biologia

6. matematyka

SZKOŁA

Klasa 3 świetlica dla małych

9.50-13.30

3,4. j.angielski

5,6. zajęcia z p.T.Kołacz

7. p.B.Kanarkowska

 

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 15 października 2015r.

Nieobecni: p.M.Łytek, klasy 1-3 i wychowawczynie (wycieczka),

Szkoła podstawowa i gimnazjum kończą lekcje o 11.35.

Klasa 6a - lekcja 4 zaj.komputerowe

Zmiany w podziale godzin na wtorek 13 października 2015r.

Nieobecni: p.S.Solak (zawody piłka halowa chł. gimn.), p.M.Łytek

Szkoła (oprócz klasy 1) i gimnazjum skończą lekcje o 13.30.

GIMNAZJUM

Klasa Ia Klasa IIIa Klasa IIIb Klasa IIab, IIIab

3. wf z p.Nowak

4. g.wych.

7,8. -----

 

5. zaj. z p.pedagog

6. historia

2. wf z p.Nowak 7,8.-------

SZKOŁA

Klasa 5 Klasa 6b
6. zaj. z p.pedagog 7. -----

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 9 października 2015r.

Nieobecni: p.S.Solak (zawody piłka halowa dziewcz. gimn.)

Gr.wf p.S.Solaka mają zajęcia z p.A.Nowak

Zajęcia z koszykówki dla chłopców gimnazjum z p.S.Solakiem odwołane

Zmiany w podziale godzin na środę 7 października 2015r.

Nieobecni:  p.A.Nowak, p.S.Solak (zawody wojewódzkie biegi; zawody gminne piłka nożna), p.M.Mastalerz, p.B.Kamińska

GIMNAZJUM

Klasa Ia Klasa IIa Klasa IIIa Klasa IIIb

Klasa IIab

 

4. historia

5.j.polski

6. religia

3.świetlica z p.M.Sęk 2. przygot.do egzaminu j.angielski z p.Kanarkowską 3.świetlica z p.Czaplą 7,8. ------

SZKOŁA

Klasa 2a

Klasa 4

Klasa 5 Klasa 6a Klasa 6b
4. zajęcia świetlicowe z p.E.Mazur

3. religia

6. -----

4. religia 2. j.polski

1,2. ----

klasa przychodzi na 9.50 (nie wcześniej!!!)

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 6 października 2015r.

Klasy: 1, 3, 4, 6a, IIa i IIb - zmiana podziału godzin od 5 października (szczegóły w zakładkach)

Nieobecni:  p.A.Popiołek,

GIMNAZJUM

Klasa IIa Klasa IIb

4. matematyka ze środy(zamiast historii)

7. świetlica z p.Sęk

5. j.polski (zamiast historii)

SZKOŁA

Klasa 5

Klasa 6a Klasa 6b

3. wf z p.A.Nowak

2. wf z p.A.Nowak 1. wf z p.A.Nowak

 

Klasa 1 SP plan lekcji od 5 października

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-8.45

10.50-14.20

10.50-15.10

10.50-14.20

10.50-15.10

10.50-14.20

8.55-9.40

 

 

 

 

 

9.50-10.35

 

 

 

zkk

 

10.50-11.35

j.angielski

religia

edu-wf

religia

zaj.komp.

11.50-12.35

edu

edu-wf

edu

edu

edu

12.45-13.30

edu

edu

edu

edu

edu

13.35-14.20

edu-wf

edu

j.angielski

edu

edu

14.25-15.10

 

edu

 

edu

 

 

Klasa 3 SP plan lekcji od 5 października

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-8.45

 

 

 

 

 

8.55-9.40

zkk

Edu-wf

 

 

 

9.50-10.35

Edu

religia

zaj.komp

religia

j.angielski

10.50-11.35

Edu

Edu

Edu

Edu

Edu

11.50-12.35

Edu

Edu

Edu

Edu-wf

Edu

12.45-13.30

j.angielski

Edu

Edu

Edu

Edu-wf

13.35-14.20

 

 

Edu

Edu

 

 

Zmiany w podziale godzin na piątek  2 października 2015r.

Nieobecni:  p.M.Mastalerz, p.G.Palczewska

GIMNAZJUM

Klasa Ia Klasa IIa Klasa IIb

Klasa IIIab

gr.p.Palczewskiej

6. świetlica z p.M.Sęk 4. j.polski 3. świetlica z p.A.Nowak 7. ------

SZKOŁA

Klasa 4

Klasa 6a

5. świetlica z p.M.Łytek

4. matematyka

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 1 października 2015r.

Nieobecni:  p.M.Mastalerz, p.A.Koster

Klasa IIb: lekcja 2 - j.polski, lekcja 5 - g.wych, lekcja 7. ----

Zmiany w podziale godzin na środę 30 września 2015r.

Nieobecni: p.A.Nowak, p.M.Sęk (zawody powiatowe), p.M.Mastalerz, p.A.Koster

GIMNAZJUM

Zajęcia wf z p.S.Solakiem

Klasa IIa - świetlica z p.A.Czaplą

SZKOŁA

Klasa 2a

Klasa 4 Klasa 6b

4. zaj. świetlicowe z p.E.Mazur

 

3. wf z p.S.Solakiem Zajęcia wf z p.S.Solakiem

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 29 września 2015r.

Nieobecni: p.A.Czapla

SZKOŁA

Klasa 4

Klasa 6a Klasa 6b

4. j.angielski

5,6. ------

1. -----

1,2. ------

3. j.angielski

4. historia

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 28 września 2015r.

Nieobecni: p.S.Solak (szkolenie)

GIMNAZJUM

Klasa Ia Klasa IIab Klasa IIIab
3. wf z p.Nowak

4. wf z p.Nowak, opieka p.M.Sęk

2. wf z p.Nowak, p.M.Sęk

SZKOŁA

Klasa 6ab chłopcy

5,6. wf z p.Nowak,

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 25 września 2015r.

Nieobecni: p.S.Solak,

GIMNAZJUM

Klasa IIab Klasa IIIab

5. wf z p.Nowak

4. wf z p.Nowak, opieka p.Kanarkowska

SZKOŁA

Klasa 6ab Klasa 5

2. wf z p.Nowak, opieka p.Sęk

3. wf z p.Nowak

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 24 września 2015r.

Nieobecni: p.S.Solak, wolontariusz Al.

GIMNAZJUM

Klasa Ia

3. wf z p.Nowak

 

SZKOŁA

Klasa 5

1,2. ----

klasa przychodzi na 9.50

 

Zmiany w podziale godzin na środę 23 września 2015r.

Nieobecni: p.A.Nowak, p.M.Sęk (zawody:biegi przełajowe w Miękini), p.S.Solak

GIMNAZJUM

Klasa Ia Klasa IIab

5. biologia

6.j.angielski (grupy)

7,8. ------

 

SZKOŁA

SKS dla dziewcząt klas 4-6 o godzinie 7:45 z p. Solakiem odwołany

Klasa 2a

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6a Klasa 6b

4.religia 

3.j.polski 

4.zaj.techniczne

2. j.angielski z wolontariuszką

2.j.polski

7.------

 

Zmiany w podziale godzin na piatek 18 września 2015r.

Nieobecni: p.S.Solak i klasa 5 (VI Gminny Turniej Orlika o Puchar Premiera)

GIMNAZJUM

Klasa IIa Klasa IIb

Klasa IIab

Klasa IIIab

lekcje z Marianą - sala IV

4. geografia

7. ------

3. geografia

4. religia

7. ------

5. wf z p.A.Nowak, dodatkowa opieka p.J.Lecznar

4. wf z p.A.Nowak, dodatkowa opieka p.B.Riess

1.-

2.IIa

3.I

4.IIb

5.IIIb

6.IIIa

SZKOŁA

Klasa 6ab

lekcje z Ali - sala VI świetlica dla małych

2. wf z p.A.Nowak, dodatkowa opieka p.B.Kanarkowska

1.-

2.-

3.6a

4.4

5.6b

6.6b

6. p.D.Tekieli

7. p.B.Kanarkowska

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 17 września 2015r.

Nieobecni: p.S.Solak, p.M.Sęk (VI Gminny Turniej Orlika o Puchar Premiera)

GIMNAZJUM

Klasa Ia

lekcje z Marianą - sala IV

3. wf z p.A.Nowak

1.-
2.IIb
3.IIa
4.III (grupa p.Kanarkowskiej)
5. I (grupa p.Witkowskiej)

SZKOŁA

Klasa 5

lekcje z Ali - sala VI

1,2. ------

klasa przychodzi na 9.50

 
1. -
2. kl.6b
3. kl.4
4. kl.6a
5. kl. 5

 

Zmiany w podziale godzin na środę 16 września 2015r.

Nieobecni: p.A.Łydek, p.A.Nowak, p.M.Sęk oraz zawodnicy III Starożytnych Igrzysk Olimpijskich Młodzieży (Pola golfowe w Paczółtowicach)

GIMNAZJUM

Klasa Ia

Klasa IIa

Klasa IIb

5,6. wf z p.S.Solakiem

2. matematyka

3. świetlica z p.A.Czaplą

3. matematyka

SZKOŁA

Klasa 2a

Klasa 4

Klasa 6ab

dziewczyny

4. zajęcia świetlicowe z p.E.Mazur

3. wf z p.S.Solakiem 2. wf z 6ab chł.(opieka p.A.Czapla)

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 11 września 2015r.

Nieobecni: p.J.Miszuta oraz klasa 3 (wycieczka do Lasu Orley - zbiórka g.9.00, powrót ok.12.30),

Zmiany w podziale godzin na piątek 4 września 2015r.

Nieobecni: p.J.Miszuta oraz klasa 3 (wycieczka do Ojcowa),
p.E.Gumula-Mazur (konkurs w Krzeszowicach)

Klasa IIa

Klasa IIb

Klasa IIIa

Klasa IIIb

7. -----

4. religia

7. -----

6. mat/pol z kl. IIIb

5. j.polski